Josemaría Escrivá Obras
• List Rimanom
Kapitola 1 Kresťanské povolanie
   XIII , 11-12 > Bod 4
   VII , 21-24 > Bod 5
   VII , 25 > Bod 5
Kapitola 2 Kristus víťazí pokorou
   VI , 22-23 > Bod 17
Kapitola 4 Na sviatok Zjavenia Pána
   II , 1 > Bod 33
Kapitola 6 Obrátenie Božích detí
   VIII , 14-15 > Bod 64
   VI , 4-5 > Bod 65
Kapitola 10 Kristus zomrel, aby kresťan žil
   VIII , 17 > Bod 95
   III , 24 > Bod 96
   XVI , 15 > Bod 96
Kapitola 12 Nanebovstúpenie Pána
   VIII , 14-15 > Bod 118
   XII , 12 > Bod 119
Kapitola 13 Veľký Neznámy
   VIII , 21 > Bod 130
   XIII , 13 > Bod 133
   XV , 13 > Bod 133
   VIII , 14-15 > Bod 135
   VIII , 14-15 > Bod 136
   VIII , 17 > Bod 137
Kapitola 14 Skrze Máriu k Ježišovi
   VIII , 29 > Bod 145
Kapitola 15 Slávnosť Božieho Tela
   XII , 2 > Bod 155
   XIII , 10 > Bod 157
Kapitola 16 Kristovo Srdce — Pokoj kresťanov
   VIII , 31-32 > Bod 162
Kapitola 17 Panna Mária — príčina našej radosti
   VIII , 21 > Bod 173
   VIII , 31-32 > Bod 176
Kapitola 18 Kristus Kráľ
   XIV , 17 > Bod 180
   XII , 21 > Bod 182
   VI , 4-5 > Bod 183