Josemaría Escrivá Obras
• List Galaťanom
Kapitola 1 Kresťanské povolanie
   II , 9 > Bod 2
Kapitola 3 Manželstvo ako kresťanské povolanie
   IV , 4-6 > Bod 22
Kapitola 4 Na sviatok Zjavenia Pána
   III , 28 > Bod 38
Kapitola 6 Obrátenie Božích detí
   II , 20 > Bod 58
   VI , 7 > Bod 59
   IV , 4-6 > Bod 65
Kapitola 11 Kristova prítomnosť v kresťanoch
   II , 20 > Bod 103
Kapitola 13 Veľký Neznámy
   IV , 4-6 > Bod 136
   IV , 31 > Bod 137
   V , 22-23 > Bod 137
Kapitola 14 Skrze Máriu k Ježišovi
   VII , 11-17 > Bod 146
Kapitola 15 Slávnosť Božieho Tela
   VI , 2 > Bod 157
Kapitola 18 Kristus Kráľ
   IV , 31 > Bod 179
   IV , 4-6 > Bod 183