Josemaría Escrivá Obras
• Druhý list Korinťanom
Kapitola 1 Kresťanské povolanie
   IV , 10 > Bod 9
Kapitola 4 Na sviatok Zjavenia Pána
   II , 15 > Bod 36
Kapitola 6 Obrátenie Božích detí
   VI , 1-2 > Bod 59
   VI , 4-7 > Bod 60
Kapitola 8 Vnútorný boj
   X , 3-4 > Bod 76
Kapitola 11 Kristova prítomnosť v kresťanoch
   II , 15 > Bod 105
   XII , 9 > Bod 114
Kapitola 12 Nanebovstúpenie Pána
   V , 14 > Bod 120
Kapitola 13 Veľký Neznámy
   IV , 7 > Bod 131
   III , 17 > Bod 137
Kapitola 15 Slávnosť Božieho Tela
   II , 15 > Bod 156
Kapitola 17 Panna Mária — príčina našej radosti
   IX , 7 > Bod 177
Kapitola 18 Kristus Kráľ
   III , 17 > Bod 184