Josemaría Escrivá Obras
• Evanielium podľa Lukáša
Kapitola 1 Kresťanské povolanie
   X , 27 > Bod 1
   XXII , 24-27 > Bod 2
   VI , 36 > Bod 7
   VII , 11-17 > Bod 7
   XV , 1-7 > Bod 7
   XV , 11-32 > Bod 7
   XXI , 28 > Bod 11
Kapitola 2 Kristus víťazí pokorou
   II , 14 > Bod 13
   II , 31 > Bod 17
   II , 7 > Bod 18
   XXIV , 32-34 > Bod 21
Kapitola 3 Manželstvo ako kresťanské povolanie
   II , 14 > Bod 22
Kapitola 4 Na sviatok Zjavenia Pána
   II , 12 > Bod 31
   II , 9 > Bod 33
Kapitola 5 V Jozefovej dielni
   II , 48-49 > Bod 40
   II , 33 > Bod 54
   II , 48-49 > Bod 54
   II , 52 > Bod 55
Kapitola 6 Obrátenie Božích detí
   IX , 23 > Bod 58
   VIII , 23 > Bod 61
   XV , 11 > Bod 64
   XV , 20 > Bod 64
Kapitola 7 Kresťanská úcta k človeku a jeho slobode
   XVIII , 11 > Bod 71
Kapitola 8 Vnútorný boj
   XIX , 36-38 > Bod 73
   XVI , 10 > Bod 77
Kapitola 9 Eucharistia, tajomstvo viery a lásky
   XXII , 15 > Bod 83
   V , 24 > Bod 93
Kapitola 10 Kristus zomrel, aby kresťan žil
   XIV , 26 > Bod 97
   XIV , 27 > Bod 97
Kapitola 11 Kristova prítomnosť v kresťanoch
   XXIV , 32-34 > Bod 105
   XI , 1-2 > Bod 108
Kapitola 12 Nanebovstúpenie Pána
   VI , 12 > Bod 117
   XI , 1-2 > Bod 119
   XII , 49 > Bod 120
   XIX , 13 > Bod 121
Kapitola 13 Veľký Neznámy
   IX , 55 > Bod 132
Kapitola 14 Skrze Máriu k Ježišovi
   I , 46-49 > Bod 144
   VII , 11-17 > Bod 146
Kapitola 15 Slávnosť Božieho Tela
   V , 4 > Bod 159
   IX , 62 > Bod 160
Kapitola 16 Kristovo Srdce — Pokoj kresťanov
   VII , 11-17 > Bod 166
   VII , 11-17 > Bod 167
   XXII , 42 > Bod 168
   XII , 49 > Bod 170
Kapitola 17 Panna Mária — príčina našej radosti
   II , 35 > Bod 171
   I , 38 > Bod 172
   I , 46-49 > Bod 172
   XI , 27-28 > Bod 172
   I , 38 > Bod 173
   I , 46-49 > Bod 173
   II , 51 > Bod 174
   XVIII , 23 > Bod 175
   IX , 23 > Bod 176
   I , 46-49 > Bod 178
   XV , 32 > Bod 178
Kapitola 18 Kristus Kráľ
   XIX , 14 > Bod 179
   X , 42 > Bod 180
   X , 9 > Bod 180
   XVII , 21 > Bod 180
   XXIII , 42 > Bod 180
   VIII , 5-7 > Bod 185