Josemaría Escrivá Obras
Starý Zákon
Kniha Genesis
Kniha Kazateľ
Kniha prísloví
Kniha proroka Daniela
Kniha proroka Izaiáša
Kniha proroka Jeremiáša
Kniha proroka Ozeáša
Kniha Sirachovcova
Kniha Tobiáš
Kniha žalmov
Pieseň piesní
Prvá kniha kroník
Prvá kniha Samuelova
Nový Zákon
Druhý list Korinťanom
Druhý list Timotejovi
Druhý Petrov list
Evanielium podľa Jána
Evanielium podľa Lukáša
Evanielium podľa Marka
Evanielium podľa Matúša
Jakubov list
List Efezanom
List Filipanom
List Galaťanom
List Hebrejom
List Kolosanom
List Rimanom
Prvý list Korinťanom
Prvý list Timotejovi
Prvý Petrov list
Skutky apoštolov
Zjavenie apoštola Jána (Apokalypsa)