Josemaría Escrivá Obras
Opus Dei
Opus Dei bolo založené v Madride v Španielsku dňa 2. októbra 1928 svätým Josemaríom Escrivá Balaguer. V roku 1982 bolo pápežom Jánom Pavol II. ustanovené za osobnú prelatúru medzinárodného rozsahu apoštolskou konštitúciou Ut sit. Oficiálne celé meno je Prelatúra Svätého Kríža a Opus Dei.

Osobné prelatúry sú právne štruktúry ustanovené Druhým vatikánskym koncilom, ktoré sú ustanovené vykonávať špecifické apoštolské úlohy: v prípade Opus Dei, šíriť do všetkých oblastí spoločnosti hlboké povedomie o všeobecnom povolaní k svätosti a k apoštolátu, konkrétne hodnoty posväcovania každodennej práce.

"Máte naozaj veľký ideál - povedal pápež Ján Pavol II v roku 1979 - ktorý bol od začiatku predvídaný v teológii laikov, ktorý neskôr charakterizovala Cirkev Koncilu a po koncile. Takéto je posolstvo a spiritualita Opus Dei: žiť spojený s Bohom uprostred sveta, v akejkoľvek situácii. Snažiť sa byť lepšími s pomocou Božej milosti a hlásať Ježiša Krista svedectvom svojho života".

V súčasnosti patrí do prelatúry viac ako 84.000 ľudí, kňazov a laikov zo všetkých piatich kontinentov.

Viac informácií