Josemaría Escrivá Obras
Nápoveď
Ďakujeme, že používate internetovú stránku venovanú textom svätého Josemaríu Escrivú, zakladateľa Opus Dei. Prostredníctvom jednoduchého prepojenia tu môžete prehliadať všetky zverejnené diela Josemaríu Escrivú (1902-1975) v rôznych jazykoch a vytvoriť si vlastnú zbierku citácií.

Tu je popísaných niekoľko praktických rád, ako čo najlepšie využiť obsah týchto stránok:

Vyhľadávanie


 • Jednoduché vyhľadávanie: Zadajte ľubovoľný pojem do vyhľadávacieho formulára a dostanete zoznam nálezov z kníh nachádzajúcih sa v systéme. Ak chcete vyhľadať akýkoľvek všeobecný pojem (napr. "viera", "modlitba", alebo "svätá omša") zadajte ho do vyhľadávača. Výsledok vášho vyhľadánia bude obsahovať všetky kapitoly týkajúce sa danej témy, odkaz na všetky miesta z tématického obsahu kníh a všetky miesta, kde sa zadaný pojem vyskytuje. Môžete tiež vyhľadávať konkrétne frázy (napr. "Nech váš život nie je neplodný"), tým môžete vyhľadať, v ktorej knihe sa daný výrok nachádza. Možné je taktiež vyhľadávať kombináciu niekoľkých konceptov oddelených medzerou.

  Vyhľadávanie nezohľadňuje veľkosť písmen, môžete preto bez rozdielu používať veľké aj malé písmená.

 • Rozšírené vyhľadávanie: Ak kliknete na "Rozšírené vyhľadávanie", môžete vyhľadávať v jednej knihe alebo niekoľkých knihách naraz. Pred vyhľadávaním označte, ktoré knihy chcete zahrnúť do vyhľadávaia.


Orientácia v obsahu kníh

Ak chcete zobraziť obsah niektorej z kníh, kliknite na jej názov na domovskej stránke. Týmto spôsobom budete mať pohodlný prístup k prezeraniu kapitol, obsahu a indexových odkazov vo Svätom Písme, obsiahnutých v každej knihe.

Obsah kapitol vám umožní prístup do zoznamu, z ktorého budete môcť prejsť na jednotlivé kapitoly, body alebo odseky, do ktorých bol text rozčlenený, pre jednoduchšie čítanie. Môžete si zvoliť súvislé čítanie kapitoly alebo čítanie bod za bodom kliknutím na nasledujúce odkazy "Predchádzajúci" a "Ďalší".

Obsah je index, v ktorom sú body a odseky z kníh segmentovaný podľa toho, akej téme sa venujú.

Obsah Svätého Písma obsahuje všetky odkazy na biblické citáty (Starý a Nový zákon) zoradené podľa kníh Svätého Písma.

Tlačiť, Odoslať známemu, Uložiť a Zmeniť jazyk

S každým z bodov môžete vykonať nasledovné operácie:


 • Tlačiť: Ak si prajete ponechať kópiu položky alebo odseku, v ktorom sa nachádzate, kliknite na odkaz "Tlačiť", ktorým aktivujete štandardný spôsob tlačenia na vašom počítači.

 • Odoslať: Ak chcete odoslať obsah, ktorý sa zobrazuje na obrazovke, kliknite na tlačítko "Odoslať". Otvorí sa vám nové okno prehliadača, kde môžete zadať e-mailovú adresu a údaje o osobe, ktorej chcete odoslať vybraný odkaz. Následne kliknite "OK" a osoba obdrží odoslaný obsah v priebehu niekoľkých minút.

 • Uložiť: Táto voľba umožňuje uložiť stránku, ktorá je následne prístupná v osobnej zložke, v časti "Môj Výber". Ak ste zaregistrovaný ako používateľ, otvorí sa vám okno "Môj výber", v ktorom musíte zvoliť, do ktorej zložky chcete uložiť kapitoly alebo vybraný bod.

 • Zmeniť jazyk: Pre získanie prístupu k verzii v inom jazyku, ktorý je k dispozícii, vyberte jazyk z možností uvedených v menu a stránka sa vám automaticky zobrazí vo vybranom jazyku.

  Môj výber

  Môžete si vytvoriť vlastnú stránku v rámci internetových stránok diel svätého Josemaríu, kde si budete môcť ukladať svoje obľúbené texty pre rýchly prístup k neskoršiemu prezeraniu. Táto voľba je užitočná pre hlbšie štúdium danej témy alebo ako bibliografický zdroj pre formačný prostriedok, ktorý chcete pripraviť.

  Ak chcete využívať túto službu, musíte sa zaregistrovať pomocou e-mailu a hesla. Registrácia chráni obsah, ktorý ste uložili a umožňuje viacerým používateľom využívať túto službu z rovnakého počítača bez možnej zámeny. Zhromažďovanie dát má výlučne iba tento účel, dáta sú dôverné a nebudú použité pre následné rozposielanie informácií zo stránky administrátora.

  Môžete vytvárať zložky, kde si potom následne budete ukladať vybraný obsah.

  Ak si po vašej registrácií chcete uložiť kapitolu alebo konkrétny bod, stačí len vybrať konkrétny bod a zvoliť "Uložiť". Na obrazovke sa objaví okno, v ktorom môžete vybrať priečinok, do ktorého chcete vybranú kapitolu alebo bod uložiť.

  Niektoré možnosti sú špecifické pre túto oblasť. Môžete napríklad spraviť výber z niekoľkých bodov a vytlačiť tento výber do jedného dokumentu. Rovnako tak môžete vygenerovať súbor PDF s kapitolami alebo bodmi, ktoré si zvolíte. Získate elegantný dokument, ktorý môžete uložiť do vášho počítača pre neskoršie použitie. Pre zobrazenie dokumentu PDF, musíte mať nainštalovaný Adobe Acrobat Reader. Pokiaľ tento program nemáte nainštalovaný, môžete si ho stiahnuť na tejto adrese:


  https://get.adobe.com/sk/reader.html