Josemaría Escrivá Obras
Kniha Krížová cesta sa skladá z krátkych komentárov k štrnástim zastaveniam Krížovej cesty, ktoré vznikli počas osobnej modlitby Josemaríu Escrivú.

"Krížová cesta nie je nejaké smutné cvičenie - komentuje Mons. Álvaro del Portillo v predslove. Veľakrát ukázal Mons. Escrivá de Balaguer, že radosť má svoje korene práve v kríži. Ak je Umučenie Krista cestou bolesti, je tiež aj cestou nádeje a istým víťazstvom. Toto nové postmortem dielo Mons. Escrivú de Balaguer, tak ako aj tie predošlé, bolo pripravené pomôcť v modlitbe a s pomocou Božej milosti, rásť v duchu pokánia - bolesť lásky - a vďačnosti Pánovi, ktorý nás vyslobodil vlastnou krvou."

Prvé vydanie Krížovej cesty sa objavilo v roku 1981. Od tej doby bolo vydaných niečo cez 400.000 kópií v 19 jazykoch.

Pán môj a Boh môj, pod milujúcim zrakom našej Matky ťa chceme sprevádzať na bolestnej ceste, ktorá sa stala vúkupnou cenou nášho vykúpenia. Chceme sa s tebou podieľať na všetkom, čo si vytrpel. Chceme ti obetovať svoje úbohé srdce, skrúšené srdce, pretože ty nevinný zomrieš pre nás vinníkov. Matka moja, Sedembolestná Panna Mária, pomôž mi nanovo prežiť trpké hodiny, ktoré chcel tu na zemi znášať tvoj Syn, aby sme my, úbohé stvorenia z hŕstky hliny, mohli dosiahnuť život in libertatem gloriae filiorum Dei, v slobode a sláve Božích detí.