Josemaría Escrivá Obras
Úvod
I Prvé zastavenie: Ježiša odsudzujú na smrť
II Druhé zastavenie: Ježiš berie kríž na svoje plecia
III Tretie zastavenie: Ježiš po prvý raz padá pod krížom
IV Štvrté zastavenie: Ježiš sa stretáva so svojou Najsvätejšou Matkou
V Piate zastavenie: Šimon z Cyrény pomáha Ježišovi niesť kríž
VI Šieste zastavenie: Nábožná žena podáva Ježišovi šatku
VII Siedme zastavenie: Ježiš po druhý raz padá pod krížom
VIII Ôsme zastavenie: Ježiš utešuje plačúce ženy
IX Deviate zastavenie: Ježiš po tretí raz padá pod krížom
X Desiate zastavenie: Ježišovi zvliekajú šaty
XI Jedenáste zastavenie: Ježiša pribíjajú na kríž
XII Dvanáste zastavenie: Ježiš zomiera na kríži
XIII Trináste zastavenie: Ježiša snímajú z kríža a odovzdávajú jeho Matke
XIV Štrnáste zastavenie: Ježišovo mŕtve telo ukladajú do hrobu