Josemaría Escrivá Obras
• Bod 290: Svet nás čaká. Áno, milujeme vášnivo tento s....
• Bod 291: Pán nám vo svojej nežnej láske dovolil, aby sm....
• Bod 292: Svet… ”To je naše!“… A tvrdíš ....
• Bod 293: ”Je čas nádeje a ja žijem z tohto poklad....
• Bod 294: Toto neurčité a prívetivé čaro sveta… nikdy....
• Bod 295: Tvoje kresťanské povolanie od teba vyžaduje, ab....
• Bod 296: Sotva možno veriť, že je možné byť tak šťa....
• Bod 297: Svet je chladný, robí dojem, akoby spal. —....
• Bod 298: Vernosť — služba Bohu a dušiam —, k....
• Bod 299: Dobré Božie dieťa musí byť veľmi ľudské. N....
• Bod 300: Je ťažké kričať do ucha každého človeka sv....
• Bod 301: Nie je pravda, že je rozpor medzi tým byť dobr....
• Bod 302: Toto je tvojou úlohou kresťanského občana: pri....
• Bod 303: Božie dieťa nemôže byť zástancom tried, pret....
• Bod 304: Ľudia, čo prepadli svetu, sa usilujú, aby duše....
• Bod 305: Niektorí ľudia sú zatrpknutí celý deň. Všet....
• Bod 306: Svojím správaním ako kresťanský občan ukáž....
• Bod 307: Chráň sa pred fundamentálnym omylom: myslieť s....
• Bod 308: Náboženstvo sa nemôže oddeľovať od života,....
• Bod 309: Z diaľky — tam, na horizonte — sa zd....
• Bod 310: Nemôžeme stáť so založenými rukami, keď jem....
• Bod 311: Mnohé materiálne, technické, ekonomické, soci....
• Bod 312: Nechci urobiť zo sveta kláštor, pretože by to ....
• Bod 313: Aké smutné je mať diktátorskú mentalitu a nec....
• Bod 314: ”Kto povedal, že na to, aby sa človek stal....
• Bod 315: Miluj svoju vlasť: vlastenectvo je kresťanská c....
• Bod 316: Ospravedlňovať prečiny vlastného národa… a ....
• Bod 317: Apoštol tiež napísal, že ”potom už niet....
• Bod 318: Už pred mnohými rokmi som s úplnou jasnosťou ....
• Bod 319: Večná životná sila katolíckej Cirkvi zabezpe....
• Bod 320: Na to, aby apoštol dneška kráčal v Kristovýc....
• Bod 321: Ty, ktorý žiješ uprostred sveta, ktorý si jedn....
• Bod 322: Vyšiel rozkaz od cisára Augusta vykonať súpis ....