Josemaría Escrivá Obras
• Bod 259: ”Modlitba“ je pokora človeka, ktorý ....
• Bod 260: Je to veľmi veľká vec uvedomovať si, že sme n....
• Bod 261: ”Učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorn....
• Bod 262: Depresie vyplývajúce z toho, že vidíš, alebo ....
• Bod 263: Dovoľ, aby som ti — medzi inými — pr....
• Bod 264: Byť pokorný neznamená byť úzkostlivý či ust....
• Bod 265: Utečme od falošnej pokory, ktorá sa nazýva poh....
• Bod 266: Povedal mu Peter: ”Pane, ty mi chceš umýva....
• Bod 267: Odpisujem ti časť z jedného listu: nadchýňa m....
• Bod 268: Presvedčenie o vlastnej ničomnosti — sebap....
• Bod 269: Čím vyššie sa týči socha, o to tvrdší a ne....
• Bod 270: Prichádzaj na duchovné vedenie zakaždým s vä....
• Bod 271: ”Stále som úbohé stvorenie,“ vraví....
• Bod 272: Keď si rozumný a pokorný, zisťuješ, že člov....
• Bod 273: Dobrý Ježišu: keď mám byť apoštolom, treba,....
• Bod 274: Len hlupáci sú tvrdohlaví: tí najhlúpejší s....
• Bod 275: Nezabúdaj, že v ľudských záležitostiach mô....
• Bod 276: Aké dobré je vedieť sa napraviť!... A ako mál....
• Bod 277: Prv, než by si zhrešil proti láske k blížnem....
• Bod 278: K obráteniu sa stúpa pokorou, cestami ponížen....
• Bod 279: Povedal si mi: ”treba odťať vlastné ja!......
• Bod 280: Často sa človek musí prinútiť, aby sa pokoril....
• Bod 281: “Memento, homo, quia pulvis es...” ....
• Bod 282: Chodníkom pokory sa dostaneš všade…, no predo....
• Bod 283: Zaručená cesta pokory je rozjímať o tom, ako s....
• Bod 284: Je pravda, že nikto si nemôže byť istý svojou....
• Bod 285: Hoci si taký bezvýznamný, Boh ti dal možnosť ....
• Bod 286: Čo má väčšiu cenu: kilo zlata alebo kilo medi....
• Bod 287: Tvoje povolanie — Božie volanie — je ....
• Bod 288: Keď ťa Pán použije na to, aby vylial svoju mil....
• Bod 289: “Quia respexit humilitatem ancillae suaeR....