Josemaría Escrivá Obras
• Bod 181: Počas rozhovoru sme hľadeli na mapu krajín onoh....
• Bod 182: Aký súcit v tebe vzbudzujú!… Chcel by si im ....
• Bod 183: Začal si s veľkým zápalom. Ale postupne si po....
• Bod 184: Ďakuj Pánovi za tú neustálu nežnosť, otcovsk....
• Bod 185: Keď sa vrháš do apoštolátu, maj na mysli, že....
• Bod 186: Ľudia rozličných národov, rozličných rás, z....
• Bod 187: Dobre ma počúvaj a šír to ďalej: kresťanstvo....
• Bod 188: Prirodzenosť, úprimnosť, radosť: to sú neodmy....
• Bod 189: Nemohol byť jednoduchší spôsob, akým Ježiš ....
• Bod 190: Povolania k apoštolátu posiela Boh. Ty však ne....
• Bod 191: Keď ti hovorím o ”apoštoláte priateľstv....
• Bod 192: V apoštoláte priateľstva a dôvery je prvým k....
• Bod 193: Tí, čo našli Krista, sa nemôžu uzavrieť do s....
• Bod 194: Musíš byť ako žeravé uhlíky, ktoré by prini....
• Bod 195: Keď nechýba horlivosť pre duše, vždy sa nájd....
• Bod 196: Presvedč sa: aj tam sú mnohí, čo môžu rozumi....
• Bod 197: Nehovor mi, že sa staráš o svoj duchovný živo....
• Bod 198: Táto cesta je veľmi náročná, povedal ti. A ke....
• Bod 199: Že nemá čas? Tým lepšie. Krista zaujímajú p....
• Bod 200: Keď si uvedomíš, koľkí sú tí, čo nevyužij....
• Bod 201: Nebuď prekvapený ani sa neľakaj jeho výčitky,....
• Bod 202: Pohoršujú sa nad tebou, pretože hovoríš o odo....
• Bod 203: Nedostávaš sa k ľuďom, pretože s nimi hovor....
• Bod 204: Váhaš dať sa do rozhovoru o Bohu, o kresťansko....
• Bod 205: Hovoril si s tým, s oným, s tamtým, pretože....
• Bod 206: Chápem tvoju svätú netrpezlivosť, zároveň v....
• Bod 207: Viera je nevyhnutná požiadavka apoštolátu, kto....
• Bod 208: Dni skutočného jasania: ďalší traja! Plnia sa....
• Bod 209: Musel som sa usmiať, pretože som ti veľmi dobre....
• Bod 210: Pri pohľade na tie ospalé duše sa ťa niekedy z....
• Bod 211: Každým dňom prenikaj do apoštolskej hĺbky svo....
• Bod 212: ”Hominem non habeo"— nemám nikoho, č....
• Bod 213: Pomôž mi prosiť o nové Turíce, ktoré by znov....
• Bod 214: ”Ak niekto prichádza ku mne a nemá v nen....
• Bod 215: Radlica, ktorou sa orie a otvára brázda, nevidí....
• Bod 216: Potom, čo si sa rozhodol, každý deň objavuješ....
• Bod 217: Povolania, Pane, viac povolaní! Nezáleží na to....
• Bod 218: Viem to jasne. Keď ti povedia, že ich ideš R....
• Bod 219: Tvoja úloha apoštola je veľká a krásna. Nach....
• Bod 220: Zdá sa, že vás vyberali jedného po druhom…, ....
• Bod 221: Uvedom si: potrebuješ sa dobre pripraviť, preto....
• Bod 222: Účinný recept pre tvojho apoštolského ducha: ....
• Bod 223: Kristus očakáva veľa od tvojej práce. Musíš ....
• Bod 224: Je neprípustné, aby si strácal čas na ”s....
• Bod 225: Apoštolát učenia Cirkvi: ten bude vždy tvojím....
• Bod 226: Nádhera Turíc je posvätením všetkých ciest: ....
• Bod 227: Napísal si mi: k našej skupine sa pripojil mlad....
• Bod 228: Cestou ”spravodlivej nespokojnosti“ od....
• Bod 229: Profesor, nech je tvojou túžbou, aby žiaci v k....
• Bod 230: Túžba ”učiť“ a ”učiť zo sr....
• Bod 231: Páči sa mi heslo: ”každý pútnik nech po....
• Bod 232: Aké mimoriadne ponaučenie je v každej jednej s....