Josemaría Escrivá Obras
• Bod 125: Nie všetci sa môžu stať bohatými, múdrymi, s....
• Bod 126: Byť verný Bohu vyžaduje boj. Boj telo na telo, ....
• Bod 127: Nepopieram, skúška je príliš tvrdá: musíš ....
• Bod 128: Dnes nestačí, aby ženy a muži boli dobrí. ....
• Bod 129: Svätosť, skutočná túžba po nej, nemá prest....
• Bod 130: Niektorí sa počas svojho života správajú tak,....
• Bod 131: Akú túžbu majú mnohí meniť veci! Nebolo by l....
• Bod 132: Čľapkáš sa v pokušeniach, vystavuješ sa neb....
• Bod 133: Po počiatočnom nadšení sa začali váhania, ro....
• Bod 134: Musíme v našich dušiach podnecovať skutočnú....
• Bod 135: Keď sa predstavivosť točí okolo teba, vytvára....
• Bod 136: Nemysli si tak naivne hlúpo, že musíš zakúsi....
• Bod 137: Nevyjednávaj s pokušením. Dovoľ mi, aby som t....
• Bod 138: Nemáš nijakú výhovorku. Je to len tvoja vina. ....
• Bod 139: Pána veľmi bolí nevedomosť toľkých mužov a ....
• Bod 140: Výkyvy nahor a nadol. Máš veľa, priveľa! výk....
• Bod 141: Pretože skôr či neskôr musíš nevyhnutne nara....
• Bod 142: Ak skutočne bojuješ, potrebuješ si spytovať sv....
• Bod 143: Rovnako ako mnohí kladú ”uholné kamene....
• Bod 144: Keď ide o to ”skoncovať“, nezabúdaj....
• Bod 145: Odporúčam ti, aby si sa niekedy snažil vrátiť....
• Bod 146: Ako vyjdeš z toho stavu vlažnosti, poľutovania....
• Bod 147: Aká strata času a aký ľudský pohľad na veci,....
• Bod 148: Svedomie si spytuj s ”divokou úprimnosťou,....
• Bod 149: Musím ťa varovať pred jednou ľsťou ”sat....
• Bod 150: Ako málo bystrý sa javí diabol!, povedal si. Ne....
• Bod 151: Pri istej príležitosti som počul, že pri veľk....
• Bod 152: Úprimne si otvoril srdce svojmu duchovnému otcov....
• Bod 153: To ti uznávam: správaš sa slušne… Dovoľ mi ....
• Bod 154: Takýmto spôsobom, robiac pochabosti, s tou vnú....
• Bod 155: Vždy som si myslel, že mnohí svojím ”zaj....
• Bod 156: Iný paradox duchovnej cesty: duša, ktorá potreb....
• Bod 157: Niekedy si vymýšľaš ”problémy“, p....
• Bod 158: Silnejšie si pocítil naliehavosť, takmer ”....
• Bod 159: Problémy? … Buď úprimný a priznaj, že upred....
• Bod 160: “Beatus vir qui suffert tentationem...”....
• Bod 161: “Nunc coepi!” — teraz začínam!....
• Bod 162: Pocítil si bolesť v duši, keď ti povedali: to....
• Bod 163: Nevieš, či to, čo sa ťa zmocnilo, je fyzická ....
• Bod 164: Mohol by som sa správať lepšie, byť rozhodnej....
• Bod 165: Povedal si mi s fanfarónskym výrazom a neisto: ....
• Bod 166: V tvojom živote sú dve veci, ktoré nie sú v ....
• Bod 167: Získaj späť čas, ktorý si stratil tým, že s....
• Bod 168: Pri spovedi si ukázal svoje milulé úbohosti &#....
• Bod 169: Prináša veľmi dobré výsledky pustiť sa do v....
• Bod 170: Obráť sa teraz, kým sa ešte cítiš mladý… ....
• Bod 171: ”Felix culpa!", spieva Cirkev… Požehnaná....
• Bod 172: Je to možné — pýtaš sa potom, čo si odm....
• Bod 173: Zhrniem priebeh tvojej choroby: tu padnem a tam sa....
• Bod 174: Hanbíš sa: pred Bohom aj pred ostatnými. Objavi....
• Bod 175: Aká veľká túžba ťa stravuje znovu spečatiť....
• Bod 176: Obnova nie je uvoľnenie.....
• Bod 177: Dni duchovných cvičení. Sústredenie za účelo....
• Bod 178: Nech sa už neopakuje to z minulého roka. Na ot....
• Bod 179: Dni ticha a intenzívnej radosti… Modlitba tvár....
• Bod 180: ”Auxilium christianorum!" — Pomocnica ....