Josemaría Escrivá Obras
• Bod 96: Nebuďte úzkoprsými, nezrelými mužmi alebo že....
• Bod 97: Odvaha nie je nerozvážnosť, ani nerozvážna sm....
• Bod 98: Rozhodol si sa skôr vďaka uvažovaniu než pre z....
• Bod 99: Čítal som príslovie, ktoré je známe v mnohýc....
• Bod 100: Nie som taký apoštol, akým by som mal byť. Som....
• Bod 101: Ťažkosti ťa vyľakali a stal si sa ”rozv....
• Bod 102: Strach? Ten je vlastný ľuďom, čo si uvedomujú....
• Bod 103: Je dosť značné množstvo kresťanov, ktorí by ....
• Bod 104: Je nás veľa; s Božou pomocou môžeme zvládnu....
• Bod 105: Keď nás hryzie svedomie, že sme zanechali dobr....
• Bod 106: Nezabúdajme: keď sa plní Božia vôľa, ťažko....
• Bod 107: Keď sa pracuje na rozširovaní nejakého apošto....
• Bod 108: Si príliš ”obozretný“ alebo veľmi ....
• Bod 109: Niektoré spôsoby konania sú také opatrnícke, ....
• Bod 110: Presvedč sa: keď sa pracuje pre Boha, neexistuj....
• Bod 111: Tvoja viera je veľmi málo operatívna: dalo by s....
• Bod 112: Pokoj! Odvaha! Týmito cnosťami rozdrv piatu kol....
• Bod 113: Ubezpečoval si ma, že chceš bojovať bez oddych....
• Bod 114: Nepúšťaš sa do práce na tomto nadprirodzenom ....
• Bod 115: Niekedy si myslím, že tých niekoľko málo nepr....
• Bod 116: V rozhovore ma uisťoval, že by nikdy neodišiel....
• Bod 117: Chápem nadprirodzenú i ľudskú radosť toho, č....
• Bod 118: Buď odvážny vo svojej modlitbe a Pán ťa zmen....
• Bod 119: Problémy, ktoré ťa predtým zrážali — z....
• Bod 120: ”Nepomáhajte toľko Duchu Svätému!“....
• Bod 121: Keď vidím toľko zbabelosti a falošnej opatrnos....
• Bod 122: Tvoj súčasný stav sa ti javí dosť zvláštny:....
• Bod 123: Videl si? — S Ním si to dokázal! Čo ťa ....
• Bod 124: Chceš žiť svätú odvahu a dosiahnuť, aby Boh ....