Josemaría Escrivá Obras
• Bod 945: Keby sme my kresťania žili skutočne podľa naš....
• Bod 946: Skutočne zodpovedným sa budeš cítiť, až keď....
• Bod 947: Kiež by sa ti stalo zvykom denne sa starať o dru....
• Bod 948: Myšlienka, ktorá ti pomôže v ťažkých chví....
• Bod 949: Neteoretizuj! Náš obyčajný život musí byť t....
• Bod 950: Skutočne, staré si zaslúži rešpekt a vďačno....
• Bod 951: Nehnevaj sa: nezodpovedné správanie často nevyp....
• Bod 952: Hrozí ti veľké nebezpečenstvo, že sa uspokoj....
• Bod 953: Považujem za prirodzené, že túžiš po tom, ab....
• Bod 954: Správaj sa tak, akoby prostredie na pracovisku z....
• Bod 955: Počúvaj ma: sväté veci, ak sa k nim pristupuje....
• Bod 956: Vravíš, že sa nedokážeš zmieriť, tak ako os....
• Bod 957: Najsvätejšia Trojica ti udeľuje svoju milosť a....
• Bod 958: Pre teba, čo máš teraz ten veľký problém: &#....
• Bod 959: Prv než matka — dobrá matka — vezme ....
• Bod 960: “Custos, quid de nocte!” — Strá....
• Bod 961: V stratenom povolaní alebo v negatívnej odpovedi....
• Bod 962: Keď skutočne miluješ svoju vlasť — a som....
• Bod 963: Keby bol čas len zlatom…, mohol by si ho aj str....
• Bod 964: Pán obrátil Petra — ktorý ho trikrát zap....
• Bod 965: Existuje mienka, že v mene lásky je treba preuka....
• Bod 966: Nie je prípustné uľahčiť obrátenie jednej du....
• Bod 967: Keby niekto dovolil, aby medzi baránkami vyrastal....
• Bod 968: Keď ľudia priemernej inteligencie a priemerného....
• Bod 969: Nie je rozvážne dosadzovať neznámych ľudí do....
• Bod 970: Si vo vedúcom postavení a vo svojom konaní sa r....
• Bod 971: Ty, čo zastávaš zodpovedné miesto, si pri vyko....
• Bod 972: Základná zásada dobrého riadenia: rozdeliť sa....
• Bod 973: Pri riešení problémov sa usiluj nepreháňať t....
• Bod 974: Pevnosť reťaze sa meria jej najslabším článk....
• Bod 975: Nehovor o nikom zo svojich podriadených: je nesch....
• Bod 976: Odmietni v sebe túžbu po uznaní. Rozmýšľaj n....
• Bod 977: V hodine opovrhnutia Kríža Panna Mária stojí p....