Josemaría Escrivá Obras
• Bod 899: Dar jazykov, schopnosť odovzdávať Božiu náuku....
• Bod 900: Nauč sa hovoriť nie a pritom zbytočne nezraňov....
• Bod 901: Obťažuje ťa, že stále rovnakým spôsobom trv....
• Bod 902: Zvykni si hovoriť srdečne o všetkom a o všetk....
• Bod 903: Mladý muž, čo sa dôvernejšie odovzdal Bohu, v....
• Bod 904: O Kristových kňazoch sa má hovoriť len vtedy, ....
• Bod 905: Lož má mnoho tvárí: môže sa prejaviť ako na....
• Bod 906: Nie je možné, aby si sa nechal ovplyvniť prvým....
• Bod 907: Ohovárajú. A potom sa oni sami postarajú o to, ....
• Bod 908: Nech ťa neznepokojujú tie protivenstvá a pletky....
• Bod 909: Klebetiť je veľmi ľudské, povedali. — Od....
• Bod 910: Nechcel si tomu veriť, ale napokon si sa musel vz....
• Bod 911: Pretože si nedokážeš — alebo nechceš &#....
• Bod 912: Ohováranie je dcérou závisti; a závisť, úto....
• Bod 913: Sú ľudia, ktorí keď nespôsobujú iným škodu....
• Bod 914: Niekedy si myslím, že ohovárači sú tak trochu....
• Bod 915: Hlúposti!, vyjadruješ sa odmietavo. — Pozn....
• Bod 916: Odpovedz klebetníkovi: dobre, porozprávam sa o t....
• Bod 917: Súčasný autor napísal: ”klebeta je vždy....
• Bod 918: Vyvaruj sa vždy sťažností, kritiky, ohovárani....
• Bod 919: Ty, čo zaujímaš také vysoké postavenie, by si....
• Bod 920: Takýto musí byť tvoj postoj k ohováraniu: najp....
• Bod 921: Tá najzastrčenejšia dedina — vravel ktosi....
• Bod 922: Kritiky apoštolských diel majú zvyčajne dve sc....
• Bod 923: K prikázaniam svojej viery možno nemusíš očak....
• Bod 924: Tí, čo sa negatívne vyjadrovali o tvojom priate....
• Bod 925: Určité vyjadrenia môžu raniť len tých, ktor....
• Bod 926: Najsvätejšia Trojica korunovala našu Matku. ....