Josemaría Escrivá Obras
• Bod 875: Pravý kresťan je vždy pripravený stanúť pred....
• Bod 876: Tvárou v tvár smrti buď pokojný! — Také....
• Bod 877: Môj známy, doktor práv i filozofie pripravoval ....
• Bod 878: Všetko sa vyrieši, okrem smrti… A smrť vyrie....
• Bod 879: Smrť príde neúprosne. A preto, aká prázdna m....
• Bod 880: Odhliadnuc od tvojich hriechov, keď myslíš na s....
• Bod 881: “Non habemus hic manentem civitatem” &....
• Bod 882: Čas je náš poklad, ”peniaze” na zakúpe....
• Bod 883: Utešila ťa myšlienka, že život znamená zodra....
• Bod 884: Môj priateľ kňaz pracoval s mysľou upriamenou ....
• Bod 885: Nerob zo smrti tragédiu, lebo ňou nie je! Len de....
• Bod 886: Všetko tu dole na zemi je len hrsť popola. Mysli....
• Bod 887: Toto bola veľká kresťanská revolúcia: premeni....
• Bod 888: Súd bude hrozný pre tých, čo dokonale poznali ....
• Bod 889: Očistec je Božím milosrdenstvom, aby očistil o....
• Bod 890: Len peklo je trestom za hriech. Smrť a súd sú l....
• Bod 891: Ak ťa niekedy znepokojuje myšlienka na našu ses....
• Bod 892: Keď sa spravodlivý človek stretáva s trpkou ne....
• Bod 893: Ako pokojne sa musí umierať, keď sa hrdinsky pr....
• Bod 894: Pros Pána, aby ho nikto z nás nesklamal. —....
• Bod 895: Myšlienka na smrť ti pomôže pestovať cnosť l....
• Bod 896: Istý človek, ktorý veľmi túžil po Bohu, pove....
• Bod 897: Zamyslel som sa nad touto správou: ročne zomiera....
• Bod 898: Naša Matka vstúpila s telom i dušou do neba. Op....