Josemaría Escrivá Obras
• Bod 850: Podnecuj vo svojej duši i vo svojom srdci —....
• Bod 851: Ako chceš mať pokoj, keď sa necháš — pr....
• Bod 852: Tak pokoj, ako aj vojna sú v nás. Nemôžeme z....
• Bod 853: Prostriedok proti tvojmu nepokoju: trpezlivosť, ....
• Bod 854: Odvrhni okamžite od seba strach a duševný nepok....
• Bod 855: Aj keby sa všetko zrútilo a skončilo, hoci by s....
• Bod 856: Keď — s pohľadom upretým na Boha — ....
• Bod 857: Raz sa nám priateľ úprimne zveril, že sa ešte....
• Bod 858: Srdečný pozdrav brata v cestovnej trme-vrme ti p....
• Bod 859: Si mimoriadne šťastný. Niekedy, keď zistíš, ....
• Bod 860: Keď sa skutočne oddáš Pánovi, naučíš sa by....
• Bod 861: Stále ťa sprevádzajú omyly a chyby, a bolí ť....
• Bod 862: Keď sme v temnote so zaslepenou a nepokojnou duš....
• Bod 863: Bojuj proti hrubým stranám svojej povahy, proti ....
• Bod 864: Úloha kresťana: utopiť zlo v hojnosti dobra. Ne....
• Bod 865: Z kresťanskej lásky i z ľudského taktu sa mus....
• Bod 866: Násilie nie je dobrá metóda, ako presvedčiť....
• Bod 867: Násilník je vždy porazený, hoci by aj vyhral p....
• Bod 868: Taktikou tyrana je dosiahnuť, aby sa medzi sebou ....
• Bod 869: Kto… vidí súpera aj tam, kde sú len bratia, s....
• Bod 870: Agresívnou a ponižujúcou polemikou sa ťažko v....
• Bod 871: Nemôžem si vysvetliť ani tvoj hnev, ani tvoje s....
• Bod 872: Aby si ani v časoch ťažkých a nespravodlivých....
• Bod 873: Paradox: odkedy som sa rozhodol nasledovať radu ....
• Bod 874: Svätá Mária je — ako ju vzýva Cirkev ....