Josemaría Escrivá Obras
• Bod 831: Čistota — pre každého v jeho vlastnom sta....
• Bod 832: ”Zázrak” čistoty má dva oporné body: m....
• Bod 833: Pokušenie proti čistote je tým nebezpečnejšie....
• Bod 834: Svätá čistota: pokora tela! Pane — prosil....
• Bod 835: Takto zabil istý spovedník zmyselnosť jednej je....
• Bod 836: Keď sa dobrovoľne pripustí dialóg s pokušení....
• Bod 837: Vydal sa na cestu nečistoty, celým svojím telom....
• Bod 838: ”Povedali ste mi, že i napriek mojej minulo....
• Bod 839: Áno, kajúcne pros o odpustenie a čiň hojné po....
• Bod 840: Ten rozhovor… špinavý ako stoka! — Nesta....
• Bod 841: Zdá sa, akoby ”ducha” ubúdalo, akoby sa ....
• Bod 842: Ako nás zarmucujú tí, ktorí — z vlastne....
• Bod 843: Skúsený, hoci trochu hrubý spovedník urobil ko....
• Bod 844: Ty budeš… zvieratkom, akým si teraz. — N....
• Bod 845: Niektorí privádzajú na svet deti len pre svoje ....
• Bod 846: Kresťanskí manželia si nemôžu želať uzatvá....
• Bod 847: Keď sme boli malí a prechádzali sme po cestách....
• Bod 848: Kto vedie neusporiadaný život, nie je viac ani m....
• Bod 849: Dovoľ mi dať ti radu, ktorou sa riaď každý de....