Josemaría Escrivá Obras
• Bod 769: Na to, aby človek napredoval v duchovnom živote ....
• Bod 770: Bez Pána nemôžeš urobiť ani jeden bezpečný ....
• Bod 771: Všimni si veľký rozdiel medzi prirodzeným a na....
• Bod 772: Nie je zlé správať sa dobre zo šľachetných ....
• Bod 773: Keď priateľ videl takú radosť pri ťažkej pr....
• Bod 774: Svet potrebuje, aby sme zobudili ospalých, aby sm....
• Bod 775: Možno aj pre teba bude vhodná nadprirodzená pom....
• Bod 776: Akú kresťanskú dokonalosť sa snažíš dosiahn....
• Bod 777: Vonkajšok pôsobí dojmom energie a sily. —....
• Bod 778: ”Poznám také ženy a mužov, čo nemajú a....
• Bod 779: Slabosi, ktorí nariekajú nad tisícimi smiešnym....
• Bod 780: Veľa trpíš, lebo vidíš, že si ešte nedosiah....
• Bod 781: Keď ti pri bežnej práci vôľa ochabuje, znova ....
• Bod 782: Zľakol si sa cesty Božích detí, keď na teba v....
• Bod 783: Je dobré, že ťa zožiera táto netrpezlivosť. ....
• Bod 784: Takto sa o žiarlivosti či závisti vyjadril jede....
• Bod 785: Pýtaš sa, či máš mlčať a zostať nečinný....
• Bod 786: Každým dňom ”si zbláznenejší…” ....
• Bod 787: Nikdy si sa necítil tak absolútne slobodný ako ....
• Bod 788: Videl si, ako sa zadržiava voda v priehradách na....
• Bod 789: Keď vyhasínajú plamienky prvotného nadšenia, ....
• Bod 790: Boh chce, aby sme ako jeho deti boli ofenzívnou s....
• Bod 791: Nejde o to, aby si svoje povinnosti vykonával un....
• Bod 792: Si príjemný a inteligentný spoločník… Ale z....
• Bod 793: Tri najdôležitejšie body, ako pritiahnuť duše....
• Bod 794: Tri dni a tri noci hľadá Mária Syna, ktorý sa ....