Josemaría Escrivá Obras
• Bod 727: Keď ti padne zaťažko prejaviť niekomu láskavo....
• Bod 728: Dnes sa žije tak závratne rýchlo, že sa kresť....
• Bod 729: V dejinách to bolo vždy tak, že sa ľudia zdru....
• Bod 730: Pochopil si zmysel priateľstva, keď si sa cítil....
• Bod 731: Nemôžeš byť len pasívny element. Musíš sa z....
• Bod 732: Nadchol ťa duch bratstva a družnosti, ktorý si ....
• Bod 733: Mal si veľké šťastie, že si stretol pravých ....
• Bod 734: Poriadne nad tým rozjímaj a vyvoď dôsledky: os....
• Bod 735: Nestačí byť len dobrým: musí to byť na tebe ....
• Bod 736: Aby sa vlažní zohriali, treba ich obklopiť ohň....
• Bod 737: Povinnosť bratstva voči všetkým ľuďom spôso....
• Bod 738: Akú úbohú dušu majú tí, čo si žiarlivo str....
• Bod 739: Plníš náročný životný plán: zavčasu vstá....
• Bod 740: Považuješ sa za priateľa, pretože nepovieš an....
• Bod 741: Najprv sa zle správaš… a skôr, než na to mô....
• Bod 742: Nebuď intrigán ako ten, o ktorom sa vlastná mat....
• Bod 743: Nezdá sa mi byť kresťanský taký spôsob brats....
• Bod 744: Nemáš ani kúštik nadprirodzeného pohľadu a v....
• Bod 745: Dokonale milovať Boha a nechať sa ovládať egoi....
• Bod 746: Skutočné priateľstvo vyžaduje aj úprimnú sna....
• Bod 747: Nikdy nedovoľ, aby na ceste priateľstva vyrastal....
• Bod 748: Pevné predsavzatie s ohľadom na priateľstvo: a....
• Bod 749: Tvoja láska musí zodpovedať a prispôsobovať s....
• Bod 750: Sme Božie deti!: skutočnosť, ktorá nás premie....
• Bod 751: Ako možno očakávať, že tí, čo nemajú našu....
• Bod 752: Tvoja príťažlivosť vyplývajúca z tvojho lás....
• Bod 753: Svojím priateľstvom a doktrínou — opravuj....
• Bod 754: Zapísal som si slová onoho robotníka, ktorý po....
• Bod 755: Niekedy sa snažíš ospravedlniť tvrdením, že ....
• Bod 756: Poradil som ti, aby si do všetkých maličkostí ....
• Bod 757: Žiť lásku k blížnemu znamená rešpektovať z....
• Bod 758: Ten druhý má veľa chýb! Dobre… Ale vzhľadom....
• Bod 759: Sťažuješ sa, že ťa nechápe… — Som si....
• Bod 760: Súhlasím! Pripúšťam to: táto osoba konala zl....
• Bod 761: Keď sa tvoje priateľstvo zníži k tomu, že sa ....
• Bod 762: Je pravda, že život, sám osebe stiesnený a nei....
• Bod 763: Odpustenie viny je úmerné autorite. Obyčajný s....
• Bod 764: ”Prostredníctvom vás som uvidel Boha, ktor....
• Bod 765: Stálo ťa veľa postupne odstraňovať a zabúda....
• Bod 766: ”Stonásobne viac!”… Ako si si pred niek....
• Bod 767: Koľko strachu a koľko nebezpečenstiev môže ro....
• Bod 768: Prichádzaj s úplnou dôverou každý deň k Najs....