Josemaría Escrivá Obras
• Bod 696: Vytrhnúť aj s koreňmi sebalásku a zasadiť nam....
• Bod 697: Hoci tvrdíš, že ho nasleduješ, jedným alebo d....
• Bod 698: Neuznali to, čo nazývaš svojím ”právom....
• Bod 699: Si plný seba, seba, seba… — A nebudeš ú....
• Bod 700: Ako chceš nasledovať Krista, keď sa točíš st....
• Bod 701: Netrpezlivá a neusporiadaná ctižiadosť profesi....
• Bod 702: Nadutí a pyšní sú všetci, čo zneužívajú s....
• Bod 703: Pýcha skôr či neskôr pokorí pred tvárou osta....
• Bod 704: Z domýšľavosti alebo obyčajnej samoľúbosti m....
• Bod 705: Postavenie… Vysoké alebo nízke? — Čo ti....
• Bod 706: Hovoríš, kritizuješ… Vzniká dojem, že bez t....
• Bod 707: Keď ťa dobrý priateľ lojálne a láskavo upozo....
• Bod 708: Zlomyseľný, podozrievavý, komplikovaný, nedôv....
• Bod 709: Si sám…, sťažuješ sa…, všetko ti vadí. &....
• Bod 710: Stále sa snažíš, aby si ťa ostentatívne vš....
• Bod 711: Prečo si myslíš, že vo všetkom, čo sa ti pov....
• Bod 712: Kým budeš presvedčený o tom, že ostatní musi....
• Bod 713: Opovrhuj chvastúnstvom. — Zavrhni samoľúb....
• Bod 714: Úbohí pyšní trpia pre ticíc malých hlúpost....
• Bod 715: Myslíš si, že ostatní nikdy nemali dvadsať ro....
• Bod 716: Ideologicky si dobrý katolík. Páči sa ti prost....
• Bod 717: Tento svätý — povedal darca oltárneho obr....
• Bod 718: Nech vidia moje dobré skutky!... — Nevším....
• Bod 719: ”Venované sebe samému s obdivom, aký mi p....
• Bod 720: Nikdy neprejavuj postoj absolútnej sebaistoty v z....
• Bod 721: Je indiskrétne, detinské a trápne vravieť lich....
• Bod 722: Snaž sa, aby tvoj dobrý úmysel bol sprevádzan....
• Bod 723: Nedaj sa zastrašiť svojimi omylmi: vzchop sa! &#....
• Bod 724: Keď si padol, vstaň s väčšou nádejou… Len ....
• Bod 725: ”Sme nanič.” — Pesimistické a falo....
• Bod 726: Musel som sa zamyslieť nad tvrdou, ale pravdivou ....