Josemaría Escrivá Obras
• Bod 648: Viac získava ten, kto ”obťažuje” stojac....
• Bod 649: Rád prirovnávam vnútorný život k oblečeniu, ....
• Bod 650: Som zvedavý, kedy si už konečne uvedomíš, že....
• Bod 651: Niekedy dovolíš, aby sa prejavila tvoja zlá pov....
• Bod 652: “Iesus Christus, perfectus Deus, perfectus H....
• Bod 653: Liek na všetko: osobná svätosť! — Preto ....
• Bod 654: Až doteraz si nechápal posolstvo, ktoré my kres....
• Bod 655: Koľko nových vecí si odhalil! — Predsa si....
• Bod 656: Láskou sa pochopia ”Božie veci” viac ako....
• Bod 657: Otázka pri tvojom dennom spytovaní svedomia: nec....
• Bod 658: Nebudeme sa klamať… — Boh nie je nijaký ....
• Bod 659: Keby si žil v Božej prítomnosti, koľkým ̶....
• Bod 660: Ako chceš žiť v Božej prítomnosti, keď sa st....
• Bod 661: Možno sa zľakneš slova: rozjímanie. — Pr....
• Bod 662: Jediný spôsob, ako spoznať Ježiša je: stýka....
• Bod 663: Ak si dostatočne vytrvalý v každodennej účast....
• Bod 664: Akú hodnotu má nejaký človek alebo najprestí....
• Bod 665: Chvíľa každodenného rozjímania — priate....
• Bod 666: Zamilovaní si nedokážu povedať zbohom: stále ....
• Bod 667: Nevšimol si si, ako sa milujúci krášlia, aby s....
• Bod 668: Milosť, podobne ako príroda, sa vyvíja stupňov....
• Bod 669: Je odpovedať na Božiu milosť — pýtaš sa....
• Bod 670: ”V najnevhodnejších chvíľach mi víria v....
• Bod 671: ”Zostaň s nami, lebo sa zvečerieva…” P....
• Bod 672: Tých niekoľko minút každodenného čítania No....
• Bod 673: Predtým si sa veľa ”bavil”… — Te....
• Bod 674: Pozor: buď opatrný! — Dbaj na to, aby si v....
• Bod 675: Zvykni si so všetkým sa zverovať Bohu.....
• Bod 676: Všímaš si, ako mnohí tvoji priatelia dokážu ....
• Bod 677: Pán zasial do tvojej duše dobré semeno. A pre t....
• Bod 678: Šťastné a blažené duše, ktoré keď počujú....
• Bod 679: Znova si pocítil Krista veľmi blízko. — A....
• Bod 680: Priblíž sa viac k Pánovi…, viac! — Kým....
• Bod 681: Každým dňom sa cítiš hlbšie ponorený v Bohu....
• Bod 682: Ak si doteraz, predtým, než si ho spoznal, chcel....
• Bod 683: Tam, kde je vnútorný život, sa duša s každou ....
• Bod 684: ”Toto je moje telo…” Ježiš sa obetoval....
• Bod 685: Predstav si, že by kvôli tomu, aby si sa ty dost....
• Bod 686: Ježiš zostal v Najsvätejšej Sviatosti pre nás....
• Bod 687: Nevidel si niekedy podobnú scénu? — Stojí....
• Bod 688: Začal si so svojou každodennou návštevou Sviat....
• Bod 689: Nech ani jeden deň nechýba: ”Ježišu, mil....
• Bod 690: Vari nezdravíme a srdečne sa nezhovárame s ľu....
• Bod 691: Uctievaj veľmi Našu Matku. Ona vie, ako jemne op....
• Bod 692: Ako by sme mohli obstáť v každodennom boji bez ....
• Bod 693: Anjel strážny nás stále sprevádza ako korunn....
• Bod 694: Tvoje prijímania boli veľmi chladné. Venoval si....
• Bod 695: Keď cítiš, že máš vyschnuté srdce a nevieš....