Josemaría Escrivá Obras
• Bod 532: Keď s jasnou mysľou hľadíme na biedy tejto ze....
• Bod 533: Je smutné, že nechceš zostať skrytý ako kame....
• Bod 534: Nepohoršuj sa nad tým, že existujú aj zlí kre....
• Bod 535: Keď nebudeš bojovať proti svojej povrchnosti, t....
• Bod 536: Keby si tú dávku bezočivosti, ktorú v sebe m....
• Bod 537: Tým, ako všetko berieš na ľahkú váhu, mi pri....
• Bod 538: Hrozná osoba: ignorant a zároveň neúnavný pra....
• Bod 539: Výhovorka povrchného egoistu: ”Nerád sa v....
• Bod 540: Nechceš ani jedno, ani druhé — ani zlé, a....
• Bod 541: “In medio virtus...” — Cnosť je....
• Bod 542: Nikdy nejdeš k jadru veci. Stále zostávaš pri....
• Bod 543: Nesprávaj sa ako tí, čo pri počúvaní kázne ....
• Bod 544: Niekedy si ľudia myslia, že za ohováraním nie ....
• Bod 545: Nehovor o nikom s takou nezodpovednosťou… Nech....
• Bod 546: Si to ty, kto vytvára atmosféru nespokojnosti me....
• Bod 547: V prípade nešťastia alebo omylu je smutným us....
• Bod 548: Je mnoho spôsobov, ako rozosievať zmätok… ....
• Bod 549: Tvrdíš, že si katolík… — Je mi smutno,....
• Bod 550: Bola by na smiech, keby nebola skôr do plaču tá....
• Bod 551: Hlupáci, bezočivci, pokrytci predpokladajú, že....
• Bod 552: Už to by bolo zlé, keby si strácal čas, ktorý....
• Bod 553: Chýba ti zrelosť a vnútorná sústredenosť čl....