Josemaría Escrivá Obras
• Bod 482: Práca je prvotné povolanie človeka, je Božím ....
• Bod 483: Štúdium, práca: neodmysliteľné povinnosti ka....
• Bod 484: Prosím Boha, aby ti bolo príkladom aj Ježišovo....
• Bod 485: Tridsaťtri Ježišových rokov!...: tridsať z n....
• Bod 486: Písal mi raz istý chlapec: ”môj ideál je....
• Bod 487: Pred Bohom nie je nijaká práca sama osebe ani ve....
• Bod 488: Hrdinstvo práce spočíva v ”dokončení....
• Bod 489: Zdôrazňujem: v jednoduchosti tvojej všednej pr....
• Bod 490: Hovoríš mi, že ti veľmi pomáha táto myšlien....
• Bod 491: Aj ty máš profesné povolanie, ktoré ťa ”....
• Bod 492: Aby sme veci dokončili, musíme ich najskôr zač....
• Bod 493: Nemôže sa posväcovať práca, ktorá by z ľud....
• Bod 494: Kto zanedbáva detaily, môže byť aj napriek pr....
• Bod 495: Pýtal si sa ma, čo môžeš obetovať Pánovi. &....
• Bod 496: Vždy aktuálne a hrdinské poslanie bežného kre....
• Bod 497: Pracujme a pracujme veľa a dobre, a nezabúdajme ....
• Bod 498: Píšeš mi v kuchyni pri sporáku. Začína sa s....
• Bod 499: Tvrdíš, že postupne začínaš chápať, čo zn....
• Bod 500: Keď si začal svoju každodennú prácu, vykĺzol....
• Bod 501: Zdá sa, že ono “stultorum infinitus est nu....
• Bod 502: Je dôležité, aby si tvrdo pracoval, aby si pril....
• Bod 503: Prepáč mi moju dotieravosť: nástroj, prostried....
• Bod 504: Bolo to tak vždy: ten, čo pracuje, akokoľvek pr....
• Bod 505: Prekážky? … — Občas skutočne bývajú.....
• Bod 506: Vyvíjaš neúnavnú činnosť. Nezachovávaš vš....
• Bod 507: V snahe znížiť dôležitosť práce druhého s....
• Bod 508: Pán má právo — a každý jeden z nás po....
• Bod 509: Vieš, že práca je naliehavá a že každá min....
• Bod 510: Smútok a nepokoj rastú úmerne so strateným ča....
• Bod 511: Starosti?... — Ja nemám starosti — po....
• Bod 512: Prechádzaš kritickou fázou: pociťuješ akýsi ....
• Bod 513: Keď si rozdeľuješ svoj čas, musíš myslieť a....
• Bod 514: Oddych som vždy chápal ako uvoľnenie sa od kaž....
• Bod 515: Teraz, keď máš toľko toho na práci, zmizli v....
• Bod 516: Strelné modlitby neochromujú prácu, rovnako ako....
• Bod 517: Posväcovanie vlastnej práce nie je nijaká chim....
• Bod 518: Práca sa ti zdá byť nevďačná, najmä keď vi....
• Bod 519: Pracovať s radosťou neznamená pracovať ”....
• Bod 520: Niektorí sa pri svojej práci nechajú viesť pre....
• Bod 521: Ľakáš sa ťažkostí a ustupuješ. Vieš, aký ....
• Bod 522: Si študent: venuj sa teda s apoštolským duchom....
• Bod 523: Tvojím bojovým koňom je štúdium: tisíckrát ....
• Bod 524: Je ľahšie byť stále v pohybe než študovať,....
• Bod 525: Keď vieš, že štúdium je apoštolát, a pritom....
• Bod 526: Treba študovať… to však nestačí. Čo možno....
• Bod 527: Potom, čo som poznal toľko hrdinských životov,....
• Bod 528: Keď raz pochopíš ideál bratskej práce pre Kri....
• Bod 529: Svätosť sa skladá z hrdinstiev. — Preto ....
• Bod 530: Istý kňaz, náš spoločný priateľ, ma presved....
• Bod 531: Polož na svoj pracovný stôl, do miestnosti, do ....