Josemaría Escrivá Obras
• Bod 416: Pán potrebuje pevné a odvážne duše, ktoré by....
• Bod 417: Mierny a vyrovnaný charakter, nezlomná vôľa, h....
• Bod 418: Boh môže Abrahámovi vzbudiť deti aj z týchto....
• Bod 419: Apoštol nesmie uviaznuť v pasci priemernosti. B....
• Bod 420: Každý deň objavujem vo svojom vnútri nové vec....
• Bod 421: Bolo by smutné, keby si niekto podľa správania ....
• Bod 422: Keď ti Pán dal nejakú dobrú vlastnosť —....
• Bod 423: Ako sa možno pri nátlaku a vplyve materialistick....
• Bod 424: Tvoji príbuzní, tvoji kolegovia, tvoji priatelia....
• Bod 425: Váž si tých, čo ti dokážu povedať nie. Okre....
• Bod 426: Predtým si bol pesimista, nerozhodný a apatický....
• Bod 427: Smutná je situácia človeka s vynikajúcimi ľud....
• Bod 428: Pre teba, čo si želáš osvojiť katolícku, uni....
• Bod 429: Musíš sa naučiť nesúhlasiť s ostatnými ....
• Bod 430: S Božou milosťou a dobrou formáciou ti môžu ....
• Bod 431: Zdvorilosť vždy a ku všetkým. No osobitne k t....
• Bod 432: Však ti bolo ľúto toho rozmaznaného dieťaťa?....
• Bod 433: Dotiahne to veľmi vysoko, hovoria a predstava jeh....
• Bod 434: Pedant považuje jednoduchosť a pokoru učeného ....
• Bod 435: Nebuď z tých, ktorí keď dostanú nejaký prí....
• Bod 436: Skúsenosť, veľká znalosť sveta, vedieť čít....
• Bod 437: V podstate si dobrý chlapec, ale považuješ sa ....
• Bod 438: Obdivuhodná je tá tvoja dobrá nálada… Ale br....
• Bod 439: Nepopieram, že si bystrý. Ale nezriadená váše....
• Bod 440: Tá nevyrovnanosť tvojho charakteru! — Má....
• Bod 441: Hľa, poučenie pre teba: — pri istej pamät....
• Bod 442: Diamant sa brúsi diamantom… a duše dušami.....
• Bod 443: ”Potom sa na nebi ukázalo veľké znamenie:....