Josemaría Escrivá Obras
• Bod 372: Pokorne poslúchať. — Ale s rozumom, lásk....
• Bod 373: V apoštoláte poslúchaj bez toho, že by si si ....
• Bod 374: Poslúchať slovom, srdcom a mysľou. — Posl....
• Bod 375: Nemiluješ poslušnosť, ak skutočne nemiluješ p....
• Bod 376: Veľa ťažkostí sa napraví okamžite. Niektoré....
• Bod 377: Pán od teba žiada konkrétny apoštolát, tak ak....
• Bod 378: Poslúchaj bez toľkého neužitočného špekulov....
• Bod 379: Väčšina neposlušností pochádza z neschopnos....
• Bod 380: Chceš dokonale poslúchať?… Tak dobre počúva....
• Bod 381: Som zvedavý, kedy konečne pochopíš, že máš ....
• Bod 382: Podobne ako Cirkev, ktorá nám starostlivosťou o....
• Bod 383: Pri vládnutí, okrem toho, že treba mať na mysl....
• Bod 384: Poriadok, autorita, disciplína… — Počúv....
• Bod 385: Tí, čo riadia duchovné záležitosti, sa musia ....
• Bod 386: Autorita. — Nespočíva v tom, že niekto, ....
• Bod 387: Nepatri k tým, čo hoci vo vlastnom dome majú n....
• Bod 388: Ale… skutočne si myslíš, že vieš všetko le....
• Bod 389: Oslobodenie sa od svedomia: nie! Koľko zla prinie....
• Bod 390: Vládnuť neznamená umŕtvovať ostatných.....
• Bod 391: Pre teba, čo zaujímaš riadiace miesto: rozjíma....
• Bod 392: Ľahkovážne rozhodnutia pri riadení, alebo rozh....
• Bod 393: Nikdy nevenuj pozornosť anonymnému udaniu: je to....
• Bod 394: Zásada dobrého riadenia: ľudí treba brať tak....
• Bod 395: Považujem za veľmi dobré, že sa denne usiluje....
• Bod 396: Koľko smútku spôsobujú niektorí, ustanovení ....
• Bod 397: Keď sa autorita zmení na diktátorské autoritá....
• Bod 398: Keď je ten, čo vládne, negatívny a podozrievav....
• Bod 399: Pri svojej riadiacej práci sa snaž byť skutočn....
• Bod 400: Túžba po novotách môže viesť k neporiadku. ....
• Bod 401: Koľko úsilia vynakladajú niektorí o masovosť!....
• Bod 402: Treba učiť ľudí pracovať bez zveličovania pr....
• Bod 403: Nikdy sa nespoliehaj len na organizáciu.....
• Bod 404: Dobrý pastier nepotrebuje strašiť svoje ovce: p....
• Bod 405: Vládnuť spočíva často v schopnosti ”ť....
• Bod 406: Dobré vedenie musí byť pružné, ale nesmie sa ....
• Bod 407: ”Všetko znesiem, kým ma nenútia zhrešiť....
• Bod 408: Nie všetci občania patria do pravidelnej armády....
• Bod 409: ”Bol som partizán“, píše, ” p....
• Bod 410: Toľkým vzdorovitým katolíkom by som povedal, ....
• Bod 411: Nie je to isté jemný vetrík a hurakán. Vetrík....
• Bod 412: S akou ľahkosťou narúšaš svoj životný plá....
• Bod 413: Nemaj iné ambície než jediné právo: právo pl....
• Bod 414: Náklad je ťažký? — Nie, tisíckrát nie!....
• Bod 415: ”Mária zachovávala všetky tieto slová vo....