Josemaría Escrivá Obras
• Bod 340: Vernosť má za dôsledok istotu, že kráčame po....
• Bod 341: Zveril si sa mi, že Boh ťa chvíľami napĺňa s....
• Bod 342: Soľ zeme. — Náš Pán povedal, že jeho u....
• Bod 343: Chvejem sa pri čítaní Druhého listu Timotejovi....
• Bod 344: Pri pomyslení na toľko okamihov v dejinách, kt....
• Bod 345: Veľký objav!: niečo, čo si chápal len spolovi....
• Bod 346: Vernosť si vyžaduje hlad po formácii, pretože ....
• Bod 347: ”Chcel by som — píšeš mi — ab....
• Bod 348: Je isté, že niektorí, čo boli predtým nadšen....
• Bod 349: Pre teba, čo váhaš, odpisujem z jedného listu....
• Bod 350: Tvoj život je služba; no vždy s úplnou vernos....
• Bod 351: Nikdy nebudem súhlasiť — či už v oblast....
• Bod 352: Bolí ťa, keď vidíš, že niektorí hovoria o K....
• Bod 353: Každým dňom by si mal rásť vo vernosti Cirkvi....
• Bod 354: Veľmi túžiš milovať Cirkev: o to viac, o čo ....
• Bod 355: Tí, čo nechcú pochopiť, že viera si vyžaduje....
• Bod 356: Kiež by si nikdy neupadol do omylu stotožňovať....
• Bod 357: Nechápem ťa, keď mi v rozhovore o otázkach mo....
• Bod 358: Neustupuj nikdy z cirkevného učenia. — Pr....
• Bod 359: Súhlasím s tebou, že sú katolíci, praktizuj....
• Bod 360: Hoci sa to javí paradoxné, často práve tí, č....
• Bod 361: Si unavený z boja. Sprotivilo sa ti prostredie, ....
• Bod 362: Želaním neverných je, aby verní nepracovali!....
• Bod 363: Uteč od sektárstva, ktoré znemožňuje vernú s....
• Bod 364: Pravá jednota sa nemôže upevňovať tým, že v....
• Bod 365: Hlboko si sa zamyslel, keď si ma počul povedať:....
• Bod 366: Vytrvať znamená zotrvať v láske, per Ipsum et....
• Bod 367: Môže sa stať, že medzi katolíkmi sú aj takí....
• Bod 368: Je pravda, že my, Božie deti, nemáme slúžiť ....
• Bod 369: Prešlo dvadsať storočí a denne sa opakuje scé....
• Bod 370: Vždy som si myslel, že nedostatok vernosti kvôl....
• Bod 371: Obráť svoj pohľad k Panne Márii a pozoruj, ak....