Josemaría Escrivá Obras
• Kresťanská láska
Kapitola 1 Veľkodušnosť
   > Bod 16
   > Bod 17
   > Bod 26
   > Bod 27
   > Bod 28
Kapitola 3 Radosť
   > Bod 63
   > Bod 74
   > Bod 89
   > Bod 93
   > Bod 94
Kapitola 5 Boje
   > Bod 147
Kapitola 6 Rybári ľudí
   > Bod 187
   > Bod 192
   > Bod 212
   > Bod 228
   > Bod 229
Kapitola 7 Utrpenie
   > Bod 245
   > Bod 251
Kapitola 13 Osobnosť
   > Bod 420
   > Bod 429
   > Bod 431
Kapitola 16 Ľahkomyseľnosť
   > Bod 547
Kapitola 20 Pokrytectvo
   > Bod 642
   > Bod 643
   > Bod 644
   > Bod 645
Kapitola 21 Vnútorný život
   > Bod 656
   > Bod 666
   > Bod 667
   > Bod 676
Kapitola 22 Pýcha
   > Bod 696
   > Bod 712
Kapitola 23 Priateľstvo
   > Bod 727
   > Bod 728
   > Bod 734
   > Bod 738
   > Bod 739
   > Bod 741
   > Bod 742
   > Bod 745
   > Bod 760
   > Bod 763
Kapitola 24 Vôľa
   > Bod 773
   > Bod 778
   > Bod 784
Kapitola 25 Srdce
   > Bod 797
   > Bod 799
   > Bod 807
   > Bod 808
   > Bod 818
   > Bod 819
   > Bod 820
   > Bod 822
   > Bod 823
   > Bod 824
   > Bod 826
   > Bod 827
   > Bod 829
Kapitola 27 Pokoj
   > Bod 865
   > Bod 866
   > Bod 867
   > Bod 868
   > Bod 871
Kapitola 28 Druhý svet
   > Bod 895
Kapitola 29 Jazyk
   > Bod 900
   > Bod 902
   > Bod 903
   > Bod 904
   > Bod 905
   > Bod 906
   > Bod 907
   > Bod 908
   > Bod 909
Kapitola 32 Pokánie
   > Bod 990
   > Bod 991