Josemaría Escrivá Obras
• Zodpovednosť
Kapitola 5 Boje
   > Bod 138
Kapitola 12 Disciplína
   > Bod 372
Kapitola 13 Osobnosť
   > Bod 438
Kapitola 16 Ľahkomyseľnosť
   > Bod 533
   > Bod 539
   > Bod 545
   > Bod 546
   > Bod 547
   > Bod 548
Kapitola 22 Pýcha
   > Bod 715
Kapitola 24 Vôľa
   > Bod 774
   > Bod 781
   > Bod 790
   > Bod 791
Kapitola 28 Druhý svet
   > Bod 888
Kapitola 31 Zodpovednosť
   > Bod 945
   > Bod 946
   > Bod 947
   > Bod 948
   > Bod 949
   > Bod 950
   > Bod 951
   > Bod 953
   > Bod 954
   > Bod 956
   > Bod 957
   > Bod 961
   > Bod 962
   > Bod 968
   > Bod 969
   > Bod 970
   > Bod 971
   > Bod 972
   > Bod 973
   > Bod 974
   > Bod 975
   > Bod 976
   > Bod 977
Kapitola 32 Pokánie
   > Bod 996