Josemaría Escrivá Obras
• Prirodzenosť
Kapitola 6 Rybári ľudí
   > Bod 188
   > Bod 203
Kapitola 9 Občianske vedomie
   > Bod 320
   > Bod 321
Kapitola 17 Prirodzenosť
   > Bod 554
   > Bod 555
   > Bod 556
   > Bod 557
   > Bod 558
   > Bod 559
   > Bod 560
   > Bod 561
   > Bod 562
   > Bod 563
   > Bod 564
   > Bod 565
   > Bod 566
Kapitola 20 Pokrytectvo
   > Bod 647
Kapitola 26 Čistota
   > Bod 833
Kapitola 29 Jazyk
   > Bod 910
Kapitola 32 Pokánie
   > Bod 985
   > Bod 986
   > Bod 987