Josemaría Escrivá Obras
• Asketický boj
Kapitola 1 Veľkodušnosť
   > Bod 20
Kapitola 3 Radosť
   > Bod 68
   > Bod 75
   > Bod 77
   > Bod 78
Kapitola 4 Odvaha
   > Bod 111
   > Bod 113
   > Bod 117
   > Bod 118
   > Bod 119
   > Bod 120
   > Bod 121
   > Bod 122
Kapitola 5 Boje
   > Bod 125
   > Bod 126
   > Bod 127
   > Bod 128
   > Bod 129
   > Bod 130
   > Bod 131
   > Bod 132
   > Bod 133
   > Bod 134
   > Bod 135
   > Bod 136
   > Bod 138
   > Bod 139
   > Bod 140
   > Bod 141
   > Bod 142
   > Bod 143
   > Bod 144
   > Bod 145
   > Bod 146
   > Bod 147
   > Bod 148
   > Bod 149
   > Bod 150
   > Bod 151
   > Bod 152
   > Bod 154
   > Bod 155
   > Bod 156
   > Bod 157
   > Bod 158
   > Bod 159
   > Bod 160
   > Bod 161
   > Bod 162
   > Bod 163
   > Bod 164
   > Bod 165
   > Bod 166
   > Bod 169
   > Bod 170
   > Bod 171
   > Bod 172
   > Bod 173
   > Bod 174
   > Bod 175
   > Bod 176
   > Bod 177
   > Bod 178
   > Bod 179
   > Bod 180
Kapitola 8 Pokora
   > Bod 259
Kapitola 21 Vnútorný život
   > Bod 692
Kapitola 24 Vôľa
   > Bod 769
   > Bod 771
   > Bod 776
   > Bod 790
Kapitola 27 Pokoj
   > Bod 852
   > Bod 863
Kapitola 28 Druhý svet
   > Bod 875
Kapitola 31 Zodpovednosť
   > Bod 960
   > Bod 964
Kapitola 32 Pokánie
   > Bod 990