Josemaría Escrivá Obras
• Pokora
Kapitola 1 Veľkodušnosť
   > Bod 20
Kapitola 2 Ľudské ohľady
   > Bod 35
   > Bod 40
   > Bod 42
   > Bod 45
Kapitola 3 Radosť
   > Bod 65
   > Bod 66
   > Bod 68
   > Bod 69
   > Bod 74
   > Bod 77
   > Bod 78
Kapitola 4 Odvaha
   > Bod 120
   > Bod 122
Kapitola 5 Boje
   > Bod 131
   > Bod 134
   > Bod 141
   > Bod 174
Kapitola 6 Rybári ľudí
   > Bod 189
   > Bod 200
Kapitola 8 Pokora
   > Bod 259
   > Bod 260
   > Bod 261
   > Bod 262
   > Bod 263
   > Bod 264
   > Bod 265
   > Bod 266
   > Bod 267
   > Bod 268
   > Bod 269
   > Bod 270
   > Bod 271
   > Bod 272
   > Bod 274
   > Bod 275
   > Bod 279
   > Bod 281
   > Bod 282
   > Bod 283
   > Bod 285
   > Bod 286
   > Bod 287
   > Bod 288
   > Bod 289
Kapitola 15 Práca
   > Bod 510
   > Bod 511
   > Bod 515
Kapitola 16 Ľahkomyseľnosť
   > Bod 533
Kapitola 17 Prirodzenosť
   > Bod 555
Kapitola 19 Ambicióznosť
   > Bod 630
   > Bod 631
Kapitola 21 Vnútorný život
   > Bod 675
Kapitola 22 Pýcha
   > Bod 697
   > Bod 698
   > Bod 699
   > Bod 700
   > Bod 715
   > Bod 716
   > Bod 717
   > Bod 718
   > Bod 719
   > Bod 720
   > Bod 721
   > Bod 722
   > Bod 723
   > Bod 724
   > Bod 725
   > Bod 726
Kapitola 29 Jazyk
   > Bod 919
Kapitola 31 Zodpovednosť
   > Bod 964
   > Bod 976
Kapitola 32 Pokánie
   > Bod 995