Josemaría Escrivá Obras
927

Buď presvedčený: tvoj apoštolát spočíva v šírení dobra, svetla, nadšenia, veľkodušnosti, ducha obety, vytrvalosti v práci, hĺbky štúdia, šírky odovzdanosti, orientácie v súčasnom dianí, absolútnej a radostnej poslušnosti Cirkvi, dokonalej lásky… — Nik nemôže dať to, čo nemá.


928

Hľa, rada pre teba, čo si ešte mladý a stojíš na začiatku svojej cesty: keďže Boh si zaslúži všetko, usiluj sa byť vynikajúcim vo svojej profesii, aby si potom mohol účinnejšie šíriť svoje myšlienky.


929

Nezabúdaj: o čo viac sme my presvedčení, o to lepšie potom presvedčíme iných.


930

”Ani lampu nezažnú a nepostavia pod mericu, ale na svietnik, aby svietila všetkým, čo sú v dome. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach.“ A na konci svojho účinkovania na zemi rozkázal Pán: “euntes docete” — choďte a učte. Chce, aby jeho svetlo svietilo v skutkoch a v slovách jeho učeníkov; aj v tvojich.


931

Je zarážajúce, ako často toľkí ľudia — v mene slobody — majú strach a vystupujú proti tomu!, aby boli katolíci jednoducho dobrými katolíkmi.


932

Chráň sa pred šíriteľmi ohovárania a našepkávania, ktoré niektorí prijímajú z ľahkomyseľnosti a aní zo zlej viery, ničiac tak pokoj prostredia a otravujúc verejnú mienku. Príležitostne si skutočná láska vyžiada oznámenie urážok a ich pôvodcov. V opačnom prípade by si títo ľudia spolu s tými, čo ich počúvajú, mohli povedať: ak mlčia, to znamená, že súhlasia.


933

Sektári vykrikujú proti tomu, čo nazývajú ”naším fanatizmom”, pretože stáročia plynú a katolícka viera zostáva nemenná. Ináč je to s fanatizmom sektárov — keďže nie je spojený s pravdou — v každom čase mení kabáty a vystavuje proti Svätej Cirkvi strašiaka prázdnych, skutkami bezobsažných slov: ”sloboda“, ktorá uvrhuje do okov; ”pokrok“, ktorý nás vracia do pralesa; ”veda“, ktorá maskuje nevedomosť… Vždy nový obal na starý a skazený tovar. Kiež by bol každým dňom silnejší tvoj ”fanatizmus“ viery, ktorý je jedinou obranou jedinej Pravdy!


934

Neľakaj sa a ani sa nečuduj tuposti niektorých ľudí. Vždy sa nájdu hlupáci, ktorí sa budú pod rúškom kultúry oháňať zbraňou svojej nevedomosti.


935

Aký smutný je pohľad, keď rozličnými vášňami zjednotení pochodujú — proti kresťanom, Božím deťom — bok po boku tí, čo nenávidia Pána a tí, čo tvrdia, že mu slúžia!


936

Niektoré kruhy, najmä z oblasti intelektuálov, sú niekedy takmer dokázateľne riadené sektami, kde nájdeme aj katolíkov, ktorí — s cynickou vytrvalosťou — udržiavajú a podporujú očierňovanie so zámerom vrhnúť tieň na Cirkev, osoby alebo inštitúcie, proti všetkej pravde a všetkej logike. Denne sa s vierou modli: “ut inimicos Sanctae Ecclesiae — nepriateľov, pretože sa tak sami nazývajú — humiliare digneris, te rogamus audi nos!” — Zahanbi, Pane, tých, čo ťa prenasledujú, jasom svojho svetla, ktoré sme sa rozhodli šíriť.


937

Že idea katolicizmu je stará, a preto neprijateľná?... — Slnko je staršie a nestratilo svoje svetlo; ešte staršia je voda, a predsa uháša smäd a osviežuje.


938

Nemožno pripustiť, aby niekto, hoci aj s dobrým úmyslom, falšoval dejiny alebo život. — Bol by však veľký omyl stavať piedestál nepriateľom Cirkvi, ktorí ju prenasledovali po celý život. Buď presvedčený: historická pravda neutrpí, keď sa kresťan nebude podieľať na stavaní piedestálu, ktorý nesmie existovať: odkedy sa nenávisť kladie za vzor?


939

Kresťanský apoštolát nepotrebuje vyvolávať protirečenia, ani ubližovať tým, čo nepoznajú naše učenie. Keď sa budeme riadiť láskou — “caritas omnia suffert!” — láska všetko znáša — ten, čo bol protivníkom, oklamaný svojím omylom, sa môže napokon úprimne a jemne obrátiť. — Je však vylúčené ustupovať v otázkach viery v mene naivnej ”názorovej šírky“, pretože, kto by takto konal, mohol by sa ocitnúť mimo Cirkvi: a namiesto toho, aby pomohol druhým, uškodil by sám sebe.


940

Kresťanstvo je ”neslýchané”, neprispôsobuje sa tomuto svetu. A to je asi jeho ”najväčšia nevýhoda”a najväčší argument svetákov.


941

Niektorí ľudia nevedia nič o Bohu…, lebo ešte nikto s nimi o Ňom nehovoril zrozumiteľným spôsobom.


942

Keď ti už nestačí vlastný rozum, pros Boha o svätú prešibanosť, aby si mohol všetkým viac a lepšie slúžiť.


943

Ver mi, apoštolát a katechéza sa zvyčajne musia rozvetvovať postupne: krok po kroku. Každý veriaci so svojím najbližším priateľom. Nás, Božie deti, zaujímajú všetky duše, pretože nám záleží na každej duši.


944

Odovzdaj sa pod ochranu Panny Márie, Matky dobrej rady, aby z tvojich úst nikdy nevyšli slová urážajúce Boha.


Predchádzajúce Nasledujúce