Josemaría Escrivá Obras
850

Podnecuj vo svojej duši i vo svojom srdci — vo svojej mysli a vôli — ducha dôvery a odovzdanosti do láskavej vôle nebeského Otca… — Tam vyviera vnútorný pokoj, po ktorom túžiš.


851

Ako chceš mať pokoj, keď sa necháš — proti pôsobeniu milosti — vláčiť vášňami, ktoré sa ani nesnažíš ovládať? Nebo ťa chce pritiahnuť nahor, ale ty — áno ty, nehľadaj výhovorky! — ťaháš nadol. A takýmto spôsosbom sa vnútorne trháš na kusy.


852

Tak pokoj, ako aj vojna sú v nás. Nemôžeme získať víťazstvo, pokoj, ak nám chýba vernosť a rozhodnutie zvíťaziť v boji.


853

Prostriedok proti tvojmu nepokoju: trpezlivosť, čistota úmyslu a pohľad na veci z nadprirodzeného hľadiska.


854

Odvrhni okamžite od seba strach a duševný nepokoj — veď Boh je s tebou!: dôsledne sa chráň takýchto reakcií, pretože slúžia len na to, aby rozmnožili pokušenia a zvýšili nebezpečenstvo.


855

Aj keby sa všetko zrútilo a skončilo, hoci by sa udalosti vyvinuli úplne opačne než sa predpokladalo, so všetkými možnými protivenstvami, nič sa nedosiahne, keď sa človek znepokojuje. Okrem toho, spomeň si na modlitbu proroka Izaiáša, plnú dôvery: ”Pán je naším sudcom, Pán je naším zákonodarcom, Pán je naším kráľom, on nás spasí.“ — Modli sa ju zbožne každý deň, aby si svoje konanie usmernil podľa zámerov Prozreteľnosti, ktorá nás vedie k našemu dobru.


856

Keď — s pohľadom upretým na Boha — dokážeš byť pokojný pri všetkých starostiach, keď sa naučíš zabúdať na malichernosti, hnevy a závisti, ušetríš si mnoho energie, ktorú potrebuješ na to, aby si účinne pracoval v službe ľuďom.


857

Raz sa nám priateľ úprimne zveril, že sa ešte nikdy nenudil, pretože nikdy nebol sám, bez nášho Priateľa. — Zvečerievalo sa a rozľahlo sa veľké ticho… Pocítil si veľmi živo Božiu prítomnosť… A s touto skutočnosťou, aký pokoj!


858

Srdečný pozdrav brata v cestovnej trme-vrme ti pripomenul, že všetky čestné cesty tohto sveta sú otvorené pre Krista: treba len, aby sme sa na ne vydali s dobyvateľským duchom. Áno, Boh stvoril svet pre svoje deti, aby v ňom žili a posväcovali ho. Na čo čakáš?


859

Si mimoriadne šťastný. Niekedy, keď zistíš, že sa nejaké Božie dieťa od Neho odvrátilo, cítiš — uprostred svojho vnútorného pokoja a radosti — bolesť z lásky, horkosť, ktorá nepoburuje ani neznepokojuje. — Dobre… treba však použiť všetky ľudské aj nadprirodzené prostriedky, aby sa spamätal… a s istotou dôverovať Ježišovi Kristovi! Tak sa vody vždy vrátia do svojho koryta.


860

Keď sa skutočne oddáš Pánovi, naučíš sa byť spokojný s tým, čo príde, a nestrácať pokoj, aj keď úlohy — napriek tomu, že si do nich vložil všetko úsilie a vhodné prostriedky — nevyjdú podľa tvojho očakávania… Pretože sa ”spĺňajú“ tak, ako to vyhovuje Bohu, aby sa splnili.


861

Stále ťa sprevádzajú omyly a chyby, a bolí ťa to! Zároveň však kráčaš s takou radosťou, akoby ti malo srdce vyskočiť. A pretože tvoje neúspechy ťa bolia — bolesťou z lásky — už ťa neoberajú o pokoj.


862

Keď sme v temnote so zaslepenou a nepokojnou dušou, musíme ísť, ako Bartimej, k Svetlu. Opakuj, volaj, stále naliehavejšie nástoj, “Domine, ut videam!” — Pane, nech vidím!... A svitne deň pre tvoje oči a budeš sa môcť tešiť zo svetla, ktoré ti On udelí.


863

Bojuj proti hrubým stranám svojej povahy, proti svojmu egoizmu, proti svojej pohodlnosti, proti svojim prejavom antipatie… Okrem toho, že musíme mať spoluúčasť na Diele vykúpenia, cena, ktorá ti bude daná — dobre na to pomysli — bude priamo úmerná sejbe, ktorú si vykonal.


864

Úloha kresťana: utopiť zlo v hojnosti dobra. Nejde o to, aby sme robili negatívne kampane a boli proti všetkému. Naopak: musíme žiť pozitívne, byť plní optimizmu, mladosti, radosti a pokoja; na všetkých hľadieť s pochopením: na tých, čo nasledujú Krista; aj na tých, čo ho opúšťajú alebo ho nepoznajú. — Mať pochopenie však neznamená nečinnosť, ani ľahostajnosť, ale aktivitu.


865

Z kresťanskej lásky i z ľudského taktu sa musíš snažiť, aby nevznikla priepasť medzi tebou a nikým… Nechať pre blížneho vždy otvorené dvere, aby sa ešte viac nevzdialil od Pravdy.


866

Násilie nie je dobrá metóda, ako presvedčiť… a už vôbec nie v apoštoláte.


867

Násilník je vždy porazený, hoci by aj vyhral prvú bitku…, pretože ho obklopí samota jeho nepochopenia.


868

Taktikou tyrana je dosiahnuť, aby sa medzi sebou rozoštvali tí, ktorí by ho mohli — keby boli jednotní — zvrhnúť. Je to stará lesť, ktorú používa nepriateľ — diabol a jeho pomocníci — aby zmaril mnoho apoštolských plánov.


869

Kto… vidí súpera aj tam, kde sú len bratia, svojimi skutkami popiera svoju príslušnosť ku kresťanstvu.


870

Agresívnou a ponižujúcou polemikou sa ťažko vyrieši nejaký problém. A samozrejme, ak je medzi diskutujúcimi fanatik, nikdy sa nedosiahne jeho objasnenie.


871

Nemôžem si vysvetliť ani tvoj hnev, ani tvoje sklamanie. Oplatili ti to predsa rovnakým spôsobom: vyžívali sa v urážkach, či už slovne, alebo skutkami. Vezmi si z toho ponaučenie a v budúcnosti nezabúdaj, že tí, čo s tebou žijú, tiež majú srdce.


872

Aby si ani v časoch ťažkých a nespravodlivých protivenstiev nestrácal pokoj, pripomenul som ti: ”Aj keď nám rozrežú hlavu, neprikladajme tomu veľkú dôležitosť: asi ju máme mať otvorenú.”


873

Paradox: odkedy som sa rozhodol nasledovať radu žalmistu: ”Zlož svoju starosť na Pána a on ťa zachová,” každý deň mám v hlave menej starostí… A zároveň, účinnou prácou sa vyrieši všetko oveľa jasnejšie!


874

Svätá Mária je — ako ju vzýva Cirkev — Kráľovnou pokoja. Preto, keď vznikne nepokoj v tvojej duši, v rodinnom alebo pracovnom prostredí, v spoločenskom alebo medzinárodnom spolužití, neprestávaj k nej volať: “Regina pacis, ora pro nobis!” — Kráľovná pokoja, oroduj za nás! Skúsil si to už niekedy, aspoň v čase vnútorného nepokoja?... — Budeš prekvapený, aký to má okamžitý účinok.


Predchádzajúce Nasledujúce