Josemaría Escrivá Obras
769

Na to, aby človek napredoval v duchovnom živote a v apoštoláte, nie je natoľko potrebná citová zbožnosť, ako rozhodná a veľkorysá ochota vôle plniť Božie požiadavky.


770

Bez Pána nemôžeš urobiť ani jeden bezpečný krok. — Táto istota, že potrebuješ jeho pomoc, ťa privedie k tesnejšiemu primknutiu sa k Nemu, s pevnou a vytrvalou dôverou plnou radosti a pokoja, hoci bola cesta drsná a strmá.


771

Všimni si veľký rozdiel medzi prirodzeným a nadprirodzeným spôsobom konania. V prvom prípade sa začína dobre, ale potom sa v rozmachu povoľuje. V druhom prípade sa tiež začína dobre…, ale potom nastupuje snaha pokračovať ešte lepšie.


772

Nie je zlé správať sa dobre zo šľachetných ľudských pohnútok. — Ale… aký je to rozdiel, keď ”určujú smer“ tie nadprirodzené!


773

Keď priateľ videl takú radosť pri ťažkej práci, spýtal sa: ”Ale či sa všetky tieto úlohy robia z nadšenia?” — A odpovedali mu s radosťou a pokojom: ”Z nadšenia? To by sme si dali! ”Per Dominum Nostrum Iesum Christum!" — pre Nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás neustále očakáva.


774

Svet potrebuje, aby sme zobudili ospalých, aby sme povzbudili nesmelých, aby sme usmernili poblúdených; jedným slovom, aby sme ich zapojili do Kristových radov a aby sa nepremárnila toľká energia.


775

Možno aj pre teba bude vhodná nadprirodzená pomôcka — jemnosť oddanej lásky — ktorú si pri rozličných náročných požiadavkách opakovala jedna Božia duša: ”Už je čas, aby si sa naozaj rozhodol urobiť niečo, čo stojí za to.“


776

Akú kresťanskú dokonalosť sa snažíš dosiahnuť, keď sa správaš vždy podľa svojich rozmarov, podľa toho, ”čo sa ti páči?...” Dôsledkom všetkých tvojich chýb, proti ktorým nebojuješ, budú logicky vytrvalé zlé činy. A tvoja vôľa — nezocelená vytrvalým bojom — ti bude na nič, keď sa dostaneš do ťažkej situácie.


777

Vonkajšok pôsobí dojmom energie a sily. — Ale koľko slabosti a nedostatku vôle je vo vnútri! — Pevne sa rozhodni, aby sa tvoje cnosti nezmenili na masku, ale na návyky, ktoré budú svedčiť o tvojom charaktere.


778

”Poznám také ženy a mužov, čo nemajú ani silu požiadať o pomoc”, vravíš mi znechutený a zarmútený. — Nebuď voči nim ľahostajný; tvoja vôľa zachrániť seba aj ich môže byť východiskovým bodom ich obrátenia. Okrem toho, keď si to premyslíš, priznáš, že aj tebe raz bola podaná pomocná ruka.


779

Slabosi, ktorí nariekajú nad tisícimi smiešnymi drobnosťami, sa nedokážu obetovať v každodenných maličkostiach pre Ježiša… a už vôbec nie pre ostatných. Aká hanba, keby si sa ty — tak tvrdý a náročný k ostatným! — správal pri každodennej práci tak slabošsky!


780

Veľa trpíš, lebo vidíš, že si ešte nedosiahol vyššiu úroveň. Chcel by si viac a účinnejšie pracovať, ale často konáš zbrklo alebo sa ani neodvážiš. “Contra spem, in spem!” — aj proti všetkej nádeji, ži v pevnej nádeji. Opri sa o túto pevnú skalu, ktorá ťa zachráni a povzbudí. Nádej je úžasná! božská cnosť, ktorá ti dodá odvahu napredovať bez obavy, že nezachováš mieru, a nedovolí ti zastaviť sa. — Nepozeraj sa tak na mňa! Je to tak! Pestovať nádej znamená posilňovať vôľu.


781

Keď ti pri bežnej práci vôľa ochabuje, znova si raz pripomeň túto úvahu: ”Štúdium, práca je základnou časťou mojej cesty. Nedostatok profesionálnej prestíže — dôsledok lenivosti — by zničil alebo znemožnil moju prácu kresťana. Potrebujem — tak to chce Boh — vplyv profesionálnej prestíže, aby som pritiahol ostaných a mohol im pomôcť.“ — Nepochybuj o tom: ak opúšťaš svoju úlohu, vzďaľuješ sa — a vzďaľuješ aj ostatných — od Božích plánov!


782

Zľakol si sa cesty Božích detí, keď na teba v mene Pána naliehali, aby si si plnil svoje povinnosti, aby si sa zapieral, aby si vyšiel zo svojej veže zo slonoviny. Vyhováral si sa… a ja sa ti priznám, že ma neprekvapuje to bremeno, čo ťa tak ťaží: je to súbor komplexov, pokrivenosti, váhavosti a škrupúl, ktoré ťa nechávajú neužitočným.

Nenahnevaj sa, keď ti poviem, že si prejavil menšiu odvahu — ako by si bol horší alebo podradnejší — než skazení ľudia, čo odvážne hlásajú zlo. “Surge et ambula!” — vstaň a choď, rozhodni sa! Ešte sa môžeš zbaviť toho nešťastného bremena, ak sa otvoríš Božej milosti a budeš počúvať to, čo od teba žiada, no predovšetkým, ak s Ním budeš oddane spolupracovať.


783

Je dobré, že ťa zožiera táto netrpezlivosť. — Ale nenáhli sa; Boh chce a počíta s tvojím rozhodnutím dôkladne sa v priebehu niekoľkých rokov alebo mesiacov na svoje úlohy pripraviť. — Mal pravdu onen cisár: ”čas a ja dokážeme zvíťaziť nad každým.“


784

Takto sa o žiarlivosti či závisti vyjadril jeden priamy človek: ”musia mať veľa zlej vôle, keď mútia takú číru vodu.“


785

Pýtaš sa, či máš mlčať a zostať nečinný… — Keď ide o nespravodlivé napadnutie spravodlivého zákona, nie!


786

Každým dňom ”si zbláznenejší…” — Vidno to na tvojej istote a úžasnom pokoji, ktorý ti dodáva vedomie, že pracuješ pre Krista. — Už Sväté písmo hovorí: “vir fidelis, multum laudabitur”— verný muž si od všetkých zaslúži chválu.


787

Nikdy si sa necítil tak absolútne slobodný ako teraz, keď je tvoja sloboda utkaná z lásky a odpútanosti, z istoty a neistoty: pretože v ničom sa nespoliehaš na seba, ale vo všetkom na Boha.


788

Videl si, ako sa zadržiava voda v priehradách na obdobia sucha?... Tak aj ty, aby si získal vyváženosť charakteru, ktorú budeš potrebovať v čase ťažkostí, musíš hromadiť radosť, jasné pravdy a svetlo, ktoré ti Pán zosiela.


789

Keď vyhasínajú plamienky prvotného nadšenia, napredovať v temnote sa stáva ťažkým. — Ale práve tento namáhavý postup je najistejší. A potom, keď to budeš najmenej čakať, temnota ustúpi a vráti sa nadšenie i oheň. Vytrvaj!


790

Boh chce, aby sme ako jeho deti boli ofenzívnou silou. — Nemôžeme byť len pasívnymi pozorovateľmi: máme bojovať: tam, kde sa nachádzame, ako vojsko v boji.


791

Nejde o to, aby si svoje povinnosti vykonával unáhlene, ale aby si ich vytrvalo doťahoval do konca Božím krokom.


792

Si príjemný a inteligentný spoločník… Ale zároveň si veľmi apatický. — ”Keď ma nevyhľadávajú…“, vyhováraš sa. — Ak sa nezmeníš — zdôrazňujem — a nepôjdeš v ústrety tým, čo ťa čakajú, nikdy nebudeš účinným apoštolom.


793

Tri najdôležitejšie body, ako pritiahnuť duše k Pánovi: zabudni na seba samého a mysli len na slávu svojho Boha Otca; synovsky podriaď svoju vôľu nebeskej Vôli, ako ťa to naučil Ježiš Kristus; buď poslušný svetlu Ducha Svätého.


794

Tri dni a tri noci hľadá Mária Syna, ktorý sa stratil. Kiež by sme ty a ja mohli povedať, že ani naša vôľa nájsť Ježiša nepozná odpočinok.


Predchádzajúce Nasledujúce