Josemaría Escrivá Obras
632

Dôsledkom pokrytectva je vždy život trpkého a zlostného umŕtvovania.


633

Keď dostaneme návrhy, ako vyslovil Herodes: ”Choďte a dôkladne sa vypytujte na dieťa. Keď ho nájdete, oznámte mi, aby som sa mu aj ja šiel pokloniť”, prosme Ducha Svätého o pomoc, aby nás uchránil od ”ochrany a pekných sľubov” zdanlivých dobroprajníkov. — Nebude nám chýbať svetlo Utešiteľa, keď — ako Mudrci — budeme hľadať pravdu a hovoriť úprimne.


634

Že sa niektorí ľudia cítia dotknutí, pretože pomenúvaš veci jasne? — Možno majú nečisté svedomie a potrebujú to zakryť. — Vytrvaj vo svojom správaní, aby si im pomohol správne reagovať.


635

Kým si cudzie úmysly vysvetľuješ v zlej viere, nemáš právo vyžadovať porozumenie pre seba samého.


636

Stále tvrdíš, že treba niečo korigovať, že je nevyhnutné reformovať. Dobre teda…: zmeň sa ty sám! — veľmi to potrebuješ — a začneš tak s reformou. Kým sa tak nestane, neprikladám nijakú vážnosť tvojim výzvam na reformu.


637

Sú takí farizeji, čo sa pohoršujú, keď počujú, ako ďalší ľudia opakujú to isté, čo počuli predtým od nich.


638

Si natoľko dotieravý, že robíš dojem, že jediným tvojím poslaním je hrabať sa v živote svojho blížneho. A keď si konečne narazil na človeka, dôstojného a s energickou vôľou, čo ti jasne vymedzil hranice, verejne sa žaluješ, ako by ťa bol urazil. — Až tak ďaleko došla tvoja bezočivosť a pokrivené svedomie… a mnohých iných.


639

Jedným ťahom sa snažíš privlastniť si ”čestnosť” správnej mienky i nečestné ”výhody” mienky opačnej… — V každom jazyku sa to nazýva dvojakosť.


640

Akí sú len dobrí!!... — Sú ochotní ”prepáčiť“ to, čo si zaslúži len pochvalu.


641

Je to stará lesť, keď sa prenasledovateľ vyhlasuje za prenasledovaného… — Ľudová múdrosť ho už dávno usvedčila jasným jazykom: zlodej kričí — chyťte zlodeja!


642

Je vôbec možné, že — bohužiaľ — je veľa takých, čo sa svojím ohováraním dopúšťajú nespravodlivosti a potom sa dovolávajú lásky a slušnosti, aby svojej obeti vzali možnosť sa brániť?


643

Ako smutne znie slovo ekumenizmus z úst katolíkov, ktorí ubližujú iným katolíkom!


644

Aký mylný pohľad na objektivitu! Pozerajú sa na ľudí či úlohy cez pokrivené sklá svojich vlastných chýb a s ostrou bezočivosťou kritizujú alebo si dovolia dávať rady. — Jasné predsavzatie: pri napomínaní alebo dávaní rady buďme v Božej prítomnosti a dané slová aplikujme na vlastné správanie.


645

Nikdy sa neuchyľuj k poľutovaniahodnej metóde organizovať ohováračské kampane proti komukoľvek… Tým menej v mene moralizujúcich dôvodov, ktoré nikdy neospravedlňujú nemorálny čin.


646

V tvojich radách nie je ani nestrannosť ani čistota úmyslu, ak sa cítiš dotknutý alebo považuješ za znak nedôvery, že počúvajú aj iné osoby s dôkladnou formáciou a pravou doktrínou. — Ak ťa skutočne zaujíma, ako tvrdíš, dobro duší alebo potvrdenie pravdy, prečo sa potom urážaš?


647

Ani Jozefovi sa Mária nezveruje s tajomstvom, ktoré v nej uskutočnil Boh. — Aj my sa snažme nebyť povrchní a dajme primeraný priechod našim radostiam aj našim smútkom: bez toho, že by sme vyhľadávali chválu alebo súcit. “Deo omnis gloria!” — všetko pre Boha!


Predchádzajúce Nasledujúce