Josemaría Escrivá Obras
962

Keď skutočne miluješ svoju vlasť — a som si istý, že ju miluješ —, pred hroziacim nebezpečenstvom nebudeš váhať dobrovoľne sa prihlásiť na jej obranu. V hodine nebezpečenstva, ako som ti už raz napísal, všetci sú užitoční: muži i ženy; starší, dospelí, mládež, dokonca aj dospievajúci. Zapojiť sa nemôžu jedine nevládni a deti.

Každý deň sa deje — už to nie je zapisovanie dobrovoľníkov, to by bolo málo — generálna mobilizácia duší na obranu Kristovho kráľovstva. A sám kráľ, Ježiš, ťa výslovne zavolal po mene. Žiada ťa, aby si bojoval v Božích bitkách, dávajúc do jeho služby to najvzácnejšie zo svojej duše: svoje srdce, svoju vôľu, svoj rozum, celé svoje bytie.

– Teraz ma počúvaj: keď žiješ čistý život a utiekaš sa pod ochranu Panny Márie, telesné pokušenia nie sú problémom.

– Budeš taký zbabelý a budeš predstierať, že máš choré srdce, vôľu či rozum, len aby si sa oslobodil od povolania?... Chceš sa ospravedlniť a zostať v pomocných službách?

– Pán z teba chce urobiť bojovníka do prvých línií — už ním si — a ak sa mu teraz obrátiš chrbtom, nezaslúžiš si nič iné ako ľútosť, pretože si zradca!

Predchádzajúce Zobraziť kapitolu Nasledujúce