Josemaría Escrivá Obras
"To, čo sa objaví na týchto stránkach je kresťanský život sám, v ktorom sa - prechádzaním Krista - prelína božské s ľudským bez zámeny a bez prerušenia" (Mons. Álvaro del Portillo, Predslov).

Rovnako ako Cesta, aj Brázda je ovocím osobnej modlitby svätého Josemaría Escrivú. Tiež sa skladá z bodov meditácie a predstavuje atraktívny obraz ľudských čností. "Brázda chce zasiahnuť celú osobu kresťana - telo i dušu, prirodzenosť a milosť, - nielen inteligenciu," napísal Mons. Álvaro del Portilla v poznámke ku knihe.

Svätý Josemaría zanechal knihu už pripravenú na publikáciu, potrebná bola len posledná revízia, ktorú už nestihol urobiť. Prvé vydanie sa objavilo postmortem, v roku 1986. Od tej doby bolo publikovaných viac ako 500.000 kópií v mnohých jazykoch.

Dovoľ mi, milý čitateľ, vziať tvoju dušu a viesť ju k úvahám o cnostiach človeka: milosť pôsobí na prirodzenosť. Nezabúdaj však, aj keby sa ti moje úvahy javili príliš ľudské, keďže som ich písal - aj prežíval - pre teba i pre mňa samého pred tvárou Boha, nevyhnutne musia byť kňazské. Prosím nášho Pána, aby tieto stránky boli natoľko užitočné, že by nás urobili lepšími a pohli nás k tomu, aby sme svojimi činmi zanechali v tomto živote úrodnú brázdu.