Josemaría Escrivá Obras
8

Túžba nášho Kráľa trpieť sa naplnila. Môjho Pána odvádzajú dnu do nádvoria paláca, a tam zvolajú celú kohortu (Mk 15, 16). Brutálni vojaci obnažia jeho prečisté telo. —Ježiša oblečú do starých a špinavých purpurových handier. V pravej ruke trstina ako žezlo...

Tŕňová koruna vbitá ťažkými údermi až do krvi ho robí kráľom posmechu... “Ave rex Iudaeorum!“ - Buď pozdravený, židovský kráľ! (Mk 15, 18) Údermi zraňujú jeho hlavu, fackajú ho... pľujú na neho.

Korunovaného tŕním a oblečeného v purpurových zdrapoch predvedú Ježiša Židom: “Ecce homo!“ - Hľa, človek! Len čo ho zazreli veľkňazi a ich sluhovia, začali kričať: Ukrižuj ho! Ukrižuj ho! (Jn 19, 6)

A či sme ho my, ty a ja, vždy znovu nekorunovali tŕním, či sme ho nezauškovali a neopľúvali?

Nikdy viac, Ježiš, nikdy viac... Pevné a konkrétne predsavzatie zakončuje týchto desať Zdravas’, Mária.

Otče nás. Zdravas Mária. Sláva Otcu

Predchádzajúce Nasledujúce