Josemaría Escrivá Obras
7

Pilát hovorí: U vás je zvykom, že vám na Veľkú noc jedného prepustíme. Koho vám máme prepustiť, Barabáša -zločinca, ktorý bol s inými väznený pre vraždu -alebo Ježiša? (Mt 27, 17) Tohto zabi a prepusť nám Barabáša, kričí dav nahuckaný staršími (Lk 23, 18).

Pilát znovu hovorí: Čo mám teda urobiť s Ježišom, ktorý sa volá Kristus? (Mt 27, 22) -“Crucifige eum!“- Ukrižuj ho! (Mk 15, 14)

Pilát k nim tretíkrát prehovorí: A čo zlé urobil? Nenašiel som na ňom nič, za čo by si zasluhoval smrť (Lk 23, 22).

Krik davu sa stupňuje: Ukrižuj ho! Ukrižuj ho! (Mk 15, 14)

A Pilát, aby uspokojil ľud, prepustil im Barabáša a Ježiša dal zbičovať.

Priviazaný k stĺpu. Celý doráňaný.

Údery remeňov svištia na jeho rozdrásanom tele, na jeho tele bez poškvrny, ktoré trpí pre tvoje hriešne telo. —Ďalšie údery. Viac zúrivosti... Ešte viac... Priam vrchol ľudskej krutosti.

Nakoniec, úplne vyčerpaní, Ježiša odviažu. Kristovo telo vysilené bolesťou padá ako červ zúbožené, polomŕtve.

Ty a ja, nezmôžeme sa ani na slovo. — Slová sú zbytočné. — Hľaď na neho, hľaď na neho... a neodvracaj sa.

Po tom všetkom... ešte sa bojíš pokánia?

Otče nás. Zdravas Mária. Sláva Otcu

Predchádzajúce Nasledujúce