Josemaría Escrivá Obras
19

Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu (Mk 1, 15).

Celé zástupy prichádzali k nemu a on ich učil
(Mk 2, 13).

Ježiš vidí na brehu lode a na jednu z nich nastúpi. S akou prirodzenosťou vstupuje Ježiš do loďky každého jedného z nás! Keď sa približuješ k Pánovi, mysli na to, že je vždy veľmi blízko pri tebe; je v tebe: regnum Dei intra vos est (Lk 17, 21). Nájdeš ho vo svojom srdci.

Kristus musí kraľovať predovšetkým v našej duši. A na to, aby vo mne mohol kraľovať, potrebujem jeho hojnú milosť. Jedine tak sa môže každý úder môjho srdca, každý nádych, aj ten najobyčajnejší pohľad, aj to najbežnejšie slovo, či najzákladnejší pocit zmeniť na hosana môjmu Kristovi Kráľovi. 

Duc in altum! — Zatiahni na hlbinu! — Odvrhni pesimizmus, ktorý z teba robí zbabelca. Et laxate retia vestra in capturam – Spustite siete na lov.

Musíme preto viac dôverovať týmto Pánovým slovám: nastúpiť do loďky, chopiť sa vesiel, napnúť plachty a vyplávať na more sveta, ktoré nám Kristus dáva ako dedičstvo.

Et regni eius non erit finis. – A jeho kráľovstvu nebude konca!

Nenapĺňa ťa radosťou, že pracuješ pre také kráľovstvo?

Pramene: Poznámky z kázne, 19—III—1960; 1—I—1973. Ísť s Kristom, č. 181. Cesta, č. 792. Ísť s Kristom, č. 159. Cesta, č. 906.

Otče nás. Zdravas Mária. Sláva Otcu

Predchádzajúce Nasledujúce