Josemaría Escrivá Obras
14

Assumpta est Maria in coelum: gaudent angeli! —Boh prijal Máriu s telom i dušou do neba: A anjeli sa radujú! Tak prevoláva Cirkev. —S rovnakým plesaním začíname rozjímať o tomto tajomstve ruženca.

Božia Matka usnula... —Dvanásti apoštoli sa zhromaždili okolo jej lôžka, Matúš na Judášovom mieste.

Aj my sme po jej boku a vďaka mimoriadnej priazni všetci to pripúšťajú.

Ale Ježiš chce mať svoju Matku v nebi, s telom i dušou. —A Nebeský dvor sa predstavuje v plnom počte a v celej svojej vznešenosti, aby poctil svoju Paniu.

—Ty a ja, napokon iba deti— berieme do rúk vlečku skvostného modrého plášťa Panny, a tak môžeme pozorovať celú nádheru.

Najsvätejšia Trojica prijíma Dcéru, Matku a Nevestu Božiu a zahŕňajú poctami...

—A Mária má až takú dôstojnosť, že sa anjeli spytujú: Kto je Táto?

Otče nás. Zdravas Mária. Sláva Otcu

Predchádzajúce Nasledujúce