Josemaría Escrivá Obras
12

Teraz Majster poúča svojich učeníkov: Otvára im myseľ, aby porozumeli Písmu, berie ich za svedkov svojho života, svojich zázrakov, utrpenia i smrti, aj slávy svojho zmŕtvychvstania (Lk 24, 45 a 48).

Potom ich vyviedol von až k Betánii, zdvihol ruky a požehnal ich. —Ako ich žehnal, vzdialil sa od nich a vznášal sa do neba (Lk 24, 50) a oblak im ho vzal spred očí (Sk 1, 9).

Ježiš je opäť u Otca. —Dvaja anjeli v bielych rúchach sa k nám približujú a hovoria: Mužovia galilejskí, čo stojíte a hľadíte do neba? (Sk 1, 9)

Peter a ostatní sa vracajú do Jeruzalema -“cum gaudio magno“- s veľkou radosťou (Lk 24, 52). —Je naozaj správne, že Kristovo Sväté človečenstvo víta v nebi celý chór anjelov a zástupy svätých, vzdávajú mu úctu, chválu a poklonu.

Ale my, ty a ja, sa cítime osirotení: Sme smutní a hľadáme útechu u Márie.

Otče nás. Zdravas Mária. Sláva Otcu

Predchádzajúce Nasledujúce