Josemaría Escrivá Obras
10

Víťazný trón pre Ježiša z Nazareta, židovského kráľa, je pripravený. Ani ty, ani Ja ho nevidíme zvíjať sa, keď je pribíjaný. Trpiac všetko, čo sa len vytrpieť dá, rozprestiera svoje ramená gestom večného veľkňaza.

Vojaci berú jeho svätý odev a delia ho na štyri časti. Aby nemuseli rozrezať vrchné rúcho, hádžu oň lós, komu má pripadnúť. A opäť sa plnia slová Písma: Rozdelili si moje šaty a o môj odev hodili lós (Jn 19, 23—24).

Už je vyvýšený... —A celkom blízko svojho Syna, pri Kríži, stojí jeho Matka Mária... a Mária, manželka Kleopasova, a Mária Magdaléna. A Ján, ten učeník, ktorého On miloval. “Ecce Mater tua!“ - Hľa, tvoja Matka! (Jn 19, 25—27) Dáva nám svoju Matku za našu Matku.

Predtým mu dali piť víno zmiešané so žlčou. Ale keď ho ochutnal, nechcel piť (Mt 27, 34).

Teraz ho smädí... po láske, po ľuďoch. “Consummatum est“ - Je dokonané (Jn 19, 30).

Hlúpe dieťa, pozri: To všetko... to všetko vytrpel pre teba... a pre mňa. —Neplačeš?

Otče nás. Zdravas Mária. Sláva Otcu

Predchádzajúce Nasledujúce