Josemaría Escrivá Obras
0

Tak ako inokedy

aj dnes musí byť ruženec

mocnou zbraňou,

aby sme mohli zvíťaziť

v našom vnútornom boji,

a pomocou všetkým ľuďom.

Pozdvihni svoj hlas k Márii,

Pán očakáva, že sa napravíš

a že mu budeš vzdávať chválu.

Kiež by si si vždy želal

a aj vedel týmto nádherným

mariánskym uctievaním

a svojou pozornou láskou

rozsievať pokoj a radosť

na celom svete.

Rím — október 1968

ČITATEĽOVI

Modlitba ruženca — s rozjímaním o tajomstvách, opakovaním Otče náš, Zdravas Mária, chvály Najsvätejšej Trojice a s ustavičným vzývaním Božej Matky — je trvalým prejavom viery, nádeje a lásky, klaňania a pokánia.

Josemaría Escrivá de Balaguer. Rím 9. januára 1973

Tieto riadky nie sú určené starenkám. — Napísané sú pre veľmi zrelých ľudí, pre veľmi... mužných ľudí, ktorí — nepochybne — niekedy pozdvihnú svoje srdcia k Bohu a spolu so žalmistom volajú: “Notam fac mihi viam, in qua ambulem; quia ad te levavi animam meam.“ - Daj mi znať, ktorou cestou sa mi treba uberať, bo k tebe dušu pozdvíham (Ž 142, 8).

Týmto ľuďom musím prezradiť tajomstvo, ktoré môže byť veľmi dobrým začiatkom cesty, ktorú si Kristus praje, aby po nej kráčali.

Priateľ môj: Ak si želáš byt veľký, staň sa malým!

Keď chceš byť malý, musíš veriť tak, ako veria deti, milovať, ako milujú deti, odovzdať sa, ako sa vedia odovzdať deti, modliť sa, ako sa modlia deti.

Toto všetko je potrebné, aby si vedel premeniť na činy to, čo by som ti týmito riadkami chcel odhaliť.

Na začiatku cesty, ktorá sa končí úplným zbláznením za Ježišom, je dôverná láska k Márii. Chceš milovať Pannu Máriu? —Stýkaj sa s ňou! — Ako? — Dobre sa modli ruženec našej nebeskej Matky!

Ale v ruženci... hovoríme vždy to isté! — Vždy to isté?... A nehovoria si zaľúbenci vždy to isté?... Nemyslíš, že ti ruženec prichodí jednotvárny preto, že namiesto toho, aby si formuloval slová ako človek, vydávaš zo seba iba prázdne zvuky, pričom tvoje myšlienky sú ďaleko od Boha? Okrem toho uváž: Pred každým desiatkom sa vyslovuje tajomstvo, o ktorom chceme rozjímať. Rozjímal si niekedy o týchto tajomstvách?

Staň sa malým! Poď so mnou — v tom je podstata môjho dôverného rozhovoru s tebou — a budeme žiť Ježišov, Máriin a Jozefov život.

Každý deň im preukážeme novú službu. Budeme počúvať ich rozhovory, uvidíme, ako Mesiáš rastie, budeme obdivovať tridsať rokov jeho života v ústraní... Budeme pri jeho utrpení a smrti... budeme žasnúť nad slávou jeho zmŕtvychvstania... Stručne povedané, unesení láskou (a niet inej lásky ako Láska) budeme rozjímať o každom okamihu Ježišovho života.

  Nasledujúce