Josemaría Escrivá Obras
Svätý ruženec, prvýkrát publikovaná v roku 1934, sa skladá zo série úvah na každé z pätnástich tajomstiev ruženca (radostné, bolestné a slávnostné), na uľahčenie modlenia sa tejto mariánskej modlitby a kontemplácie týchto scén zo života Ježiša a Jeho Preblahoslavenej Matky. Kniha končí niekoľkými stručnými komentármi k Loretánskym litániám.


Svätý Josemaría napísal túto malú knihu v roku 1931, počas vzdávania vďaky na svätej omši. Vydaná bola v roku 1934 s cieľom pomôcť čitateľovi obrátiť sa s jednoduchosťou a dôverou k Panne Márii a skrze ňu, k Najsvätejšej Trojici. Pretože tak ako je napísané v úvode „začiatok cesty, na ktorej konci je úplné poblúznenie a láska k Ježišovi a dôverná láska k Najsvätejšej Márii." V súčasnej dobe je Svätý Ruženec publikovaný v 25 jazykoch a vydaných bolo cez 700.000 kópií.


Tak ako inokedy, aj dnes musí byť ruženec mocnou zbraňou, aby sme zvíťazili v našom vnútornom boji, a aby sme pomohli všetkým ľuďom. Chváľ svätú Máriu svojím hlasom: zadosťučinenie očakáva od teba Pán a chválu z tvojich úst. Kiež by si vedel a chcel rozsievať po celom svete pokoj a radosť týmto obdivuhodným mariánskym uctievaním a svojou bdelou láskou.