Josemaría Escrivá Obras
• Bod 377: Nasleduj radu svätého Pavla: “Hora est iam....
• Bod 378: Skrúšený mi hovoríš: “Aký som biedny! ....
• Bod 379: Otče — hovoríš — mám veľa chýb, ....
• Bod 380: Dúfam, že sa ti podarí — veď to chceš! ....
• Bod 381: Pokračuj v úvahe o vlastnostiach somárika a ....
• Bod 382: Aj najmenšie umŕtvovanie ti pripadá ako hrdinsk....
• Bod 383: Ježišu môj, chcem odpovedať na tvoju lásku, a....
• Bod 384: Naliehavo a zámerne opakujem: duchovný život z....
• Bod 385: Nikdy sa nesmieme uspokojiť s tým, čo robíme ....
• Bod 386: Chýba ti viera... a chýba ti láska. Inak by si....
• Bod 387: Náš priateľ napísal: “Veľakrát som pro....
• Bod 388: Ježišu! Hoci som bol, aký som bol — úbo....
• Bod 389: Opakuj úkony viery, nádeje a lásky, hoci by si....
• Bod 390: Takto sa modli: Ježišu, ak mám urobiť niečo u....
• Bod 391: Bože môj, urob ma svätým, aj keby si ma pritom....
• Bod 392: Si plný nepokoja, lebo nemiluješ, ako by si mal.....
• Bod 393: Svätosť, ktorá ťa nabáda myslieť: “Str....
• Bod 394: Diabol sa usiluje vzdialiť nás od Boha a ak sa ....
• Bod 395: Keď budeš hovoriť s Pánom, pros ho o viac od....
• Bod 396: Obnov si pevné predsavzatie žiť svoj kresťansk....
• Bod 397: Neklaď prekážky milosti: buď presvedčený, ž....
• Bod 398: Pomaly a úprimne povedz: “Nunc coepi!̶....
• Bod 399: Súhlasím: tvojou starosťou majú byť “on....
• Bod 400: Koľko námahy ťa stojí umŕtvovanie, ktoré ti ....
• Bod 401: Byť pribitý na kríž! Táto túžba napĺňala ....
• Bod 402: Stojíme na Kalvárii, kde Ježiš umrel. Skúseno....
• Bod 403: Rovnako, ako opracúvame kameň alebo drevo, musí....
• Bod 404: Pán ťa s otvoreným náručím ustavične pros....
• Bod 405: Choď bližšie k Ježišovi, ktorý pre teba zom....
• Bod 406: Umŕtvovanie by sme mali prijímať s rovnakými ....
• Bod 407: Umŕtvovanie je nevyhnutným predpokladom každéh....
• Bod 408: Duch pokánia je predovšetkým v tom, že využ....
• Bod 409: Najlepším vyjadrením ducha obety je vytrvalosť....
• Bod 410: Porozprávaj sa so svojím duchovným radcom o tv....
• Bod 411: So svätým Augustínom môžeme povedať, že zl....
• Bod 412: Stráž si srdce. — Takto sa modlil istý k....
• Bod 413: Treba mať odvahu viesť čistý život, každý p....
• Bod 414: Španielske príslovie hovorí veľmi jasne: ̶....
• Bod 415: Bože môj! Vo všetkom, čo vidím, nachádzam p....
• Bod 416: Ty, kresťan, a preto i Božie dieťa, by si mal ....
• Bod 417: Dostal si sa do dôverného vzťahu s naším Boh....
• Bod 418: Keď sme mu verní, život Ježiša Krista sa neja....
• Bod 419: Zdá sa mi vhodné, že často Pánovi vyjadruješ....
• Bod 420: Ty, ktorý si si jasne uvedomil, že si Božie die....
• Bod 421: Predsavzatie: dodržiavať — hrdinsky verne ....
• Bod 422: Iste si už niekedy so svätou závisťou myslel n....
• Bod 423: Buď si istý: túžba žiť ako dobré Božie die....
• Bod 424: Ak sa nanovo zveríš do Božích rúk, Duch Svät....
• Bod 425: Vypočuj si z Ježišových úst podobenstvo, kto....
• Bod 426: Dnes som opäť s veľkou dôverou predniesol tú....
• Bod 427: Keď otváraš svoju dušu, buď úprimný! A bez....
• Bod 428: Nehľadaj útechu inde ako u Boha. — Pozri,....
• Bod 429: Svätými sa môžeme stať s pomocou Ducha Svät....
• Bod 430: Neuspokojuj sa iba s oslovovaním Ducha Svätého....
• Bod 431: Keď sa chceš priblížiť k Bohu, keď sa chce....
• Bod 432: Ak sa chceš vyhnúť mechanickému odriekaniu ús....
• Bod 433: Ak si hrdý na to, že si synom Svätej Márie, po....
• Bod 434: Náš priateľ si povedal, že okrem iného má dv....
• Bod 435: Modlitbu kresťana som vždy chápal ako láskypln....
• Bod 436: Boh natoľko miluje svoje stvorenia a my by sme n....
• Bod 437: Ratolesti, ktoré sú spojené s viničom, dozrie....
• Bod 438: Veľmi miluj Pána. Stráž si a posilňuj túto n....
• Bod 439: Modlitba je najmocnejšou zbraňou kresťana. Modl....
• Bod 440: Osobná svätosť nie je výmysel, ale konkrétna ....
• Bod 441: Duch modlitby, ktorý vystihoval celý Ježišov ....
• Bod 442: Rozjímaj o Kristovom utrpení a prežívaj ho s....
• Bod 443: Milujúcemu neujde žiadna maličkosť. Videl som ....
• Bod 444: Miluj Boha aj za tých, čo ho nemilujú: tento du....
• Bod 445: Ak sa v niektorej chvíli duchovný boj stane ťa....
• Bod 446: Máš istotu, že to bol Boh, kto ti dal jasne poz....
• Bod 447: Vytrvaj, dobrovoľne a s láskou, hoci si vyprah....
• Bod 448: Ži svoju vieru radostný, spojený s Ježišom K....
• Bod 449: Povedz pomaly Učiteľovi: Pane, chcem ti len slú....
• Bod 450: Potrebuješ vnútorný život a formáciu vo vier....
• Bod 451: My kresťania sme s mladistvým duchom prišli pr....
• Bod 452: Tvojou úlohou je napodobňovať Ježiša Krista a....
• Bod 453: Ty ako kresťan sa nemôžeš obracať chrbtom k ....
• Bod 454: S akou naliehavosťou kázal apoštol Ján “....
• Bod 455: Dobrý budeš iba vtedy, ak budeš schopný vidie....
• Bod 456: Miluj a praktizuj lásku, bez obmedzení a diskr....
• Bod 457: S každým vychádzaj, každého sa snaž pochopi....
• Bod 458: Keď máš kritizovať, táto kritika má byť poz....
• Bod 459: Keď vidíš, že Božia sláva a dobro Cirkvi si....
• Bod 460: Neboli by sme dobrými bratmi našich bratov ľud....
• Bod 461: Tvoja láska k Svätej Cirkvi a tvoja služba v....
• Bod 462: Naše úsilie dosiahnuť osobnú svätosť vplýva....
• Bod 463: Buď presvedčený, že ak chceš — akože B....
• Bod 464: Pánovo pole je úrodné a semeno dobré. A pret....
• Bod 465: Poznámka, ktorá ma veľmi zabolela, ti dá urči....
• Bod 466: Nepriatelia Boha a jeho Cirkvi, hnaní nehasnúco....
• Bod 467: Nezamieňaj si vnútorný pokoj s lenivosťou, ne....
• Bod 468: Dieťa moje, kde je ten Kristus, ktorého ľudia v....
• Bod 469: Poradím ti jedno dobré pravidlo, ako žiť brats....
• Bod 470: Napriek svojim zlým náklonnostiam nesieš zodpov....
• Bod 471: Mysli na svoju Matku svätú Cirkev a uvažuj: č....
• Bod 472: Videl si to jasne: zatiaľ čo toľko ľudí ho ne....
• Bod 473: Keď vieš, že Boh si ťa vyvolil, aby si ako zá....
• Bod 474: Mária, naša Matka a naša nádej: akí bezpečn....
• Bod 475: Cítiš potrebu obrátiť sa. Pán ťa prosí o v....
• Bod 476: Skutočne, s každým z nás to bolo ako s Laz....
• Bod 477: Pozemské náklonnosti, hoci by aj boli niečím v....
• Bod 478: Nehľadaj súcit iných: často je to znakom pých....
• Bod 479: Vždy, keď hovoríš o božských cnostiach vier....
• Bod 480: Je v tvojom živote niečo, čo nezodpovedá skut....
• Bod 481: Svedomito skúmaj, ako žiješ. Uvidíš, že si p....
• Bod 482: Všemohúci, všemocný a najsvätejší Boh si v....