Josemaría Escrivá Obras
• Bod 58: Znakom i požiadavkou Božieho vyvolenia je osobn....
• Bod 59: Ak odpovieš na Pánovo volanie, tvoj život ̵....
• Bod 60: Každý deň pociťuj povinnosť byť svätý. Án....
• Bod 61: Svätosť, to nie sú veľkolepé činy. — J....
• Bod 62: Pán sa neobmedzil iba na to, aby nám povedal, ž....
• Bod 63: Ak miluješ Pána, “nevyhnutne” musí....
• Bod 64: Pre toho, kto chce žiť lásku s veľkým L, pro....
• Bod 65: Tu je recept pre tvoju cestu kresťana: modlitba, ....
• Bod 66: Bože môj, nauč ma milovať! Bože môj, nauč m....
• Bod 67: Od Boha by sme si mali vyprosovať vieru, nádej a....
• Bod 68: Povedal si mi, že nevieš, čím sa mi odplatiť ....
• Bod 69: Bojuj, aby Najsvätejšia oltárna obeta bola stre....
• Bod 70: Usiluj sa ďakovať Ježišovi v Eucharistii tým....
• Bod 71: Evanjelista Lukáš rozpráva, že Ježiš sa modl....
• Bod 72: Pritom, ako každý deň nanovo začínaš pracova....
• Bod 73: Modlitba — zapamätaj si to — nespoč....
• Bod 74: Všetci máme byť “ipse Christus” ....
• Bod 75: Tvoja modlitba nesmie zostať iba pri slovách, al....
• Bod 76: Modlitba je cesta, ako premôcť všetky zlá, kto....
• Bod 77: Poradím ti to, čo bez prestania všetkým opakuj....
• Bod 78: Hrdinskosť, svätosť a odvaha si vyžadujú neu....
• Bod 79: Neprestanem na teba naliehať, aby sa ti to dobre ....
• Bod 80: Ak si dobré Božie dieťa, rovnako, ako malé die....
• Bod 81: Musíš byť vytrvalý a náročný vo svojich no....
• Bod 82: V každom okamihu sa usiluj robiť to, čo od teba....
• Bod 83: Vnútorný život silnie v každodennom boji v n....
• Bod 84: Hľadaj Boha v hĺbke svojho čistého srdca, v ....
• Bod 85: Vštepte dušiam hrdinstvo vykonávať dokonale ma....
• Bod 86: Svojím nábožným životom sa naučíš žiť cn....
• Bod 87: Nevytváraj si viac povinností ako... Božiu slá....
• Bod 88: Pán ti dal jasne vidieť tvoju cestu kresťana up....
• Bod 89: Proti čistému životu a svätej čistote sa dv....
• Bod 90: Aby si zvíťazil nad zmyselnosťou — preto....
• Bod 91: Tvoja čistota sa nesmie obmedzovať iba na vyhýb....
• Bod 92: “Bonus odor Christi” — ľúbezn....
• Bod 93: Navykni si už vopred ďakovať anjelom strážnym....
• Bod 94: Každý kresťan by sa mal môcť nazývať pomeno....
• Bod 95: Predstav si, čo by sa stalo, keby sme my kresťan....
• Bod 96: Usiluj sa vidieť Pána za každou udalosťou, za ....
• Bod 97: Každý deň si obnovuj túžbu pokoriť sa, obeto....
• Bod 98: Pane!, dovoľ mi stať sa natoľko tvojím, že aj....
• Bod 99: Usiluj sa byť ohľaduplným, človekom dobrých s....
• Bod 100: Láska dosiahne všetko. Bez lásky nevykonáme ni....
• Bod 101: Buď jednoduchý a zbožný ako dieťa — a....
• Bod 102: Pokoj, ktorý so sebou prináša radosť, tento sv....
• Bod 103: Tvoj život a tvoja práca by nemali byť len nega....
• Bod 104: V živote ľudskej spoločnosti sú dva základn....
• Bod 105: Radosť je kresťanským dobrom, ktoré vlastníme....
• Bod 106: Našou božskou vojnou je nádherné rozsievanie p....
• Bod 107: Ten, kto prestane bojovať, spôsobuje Cirkvi, svo....
• Bod 108: Ježišu, ak je v mojom vnútri niečo, čo ťa n....
• Bod 109: Existuje jeden malý, hlúpy, no nanešťastie ve....
• Bod 110: V kresťanskej askéze je spytovanie svedomia pot....
• Bod 111: Ak nejaká vec nie je v zhode s Božím duchom, ....
• Bod 112: Môj Bože, kedy sa konečne obrátim?....
• Bod 113: Nečakaj na starobu, aby si bol svätý: bol by to....
• Bod 114: Pros Pána, aby ti udelil všetku potrebnú citliv....
• Bod 115: S vážnosťou a bez škrupúl by si sa mal zamy....
• Bod 116: Naplň sa dobrými túžbami, čo je svätá vec a....
• Bod 117: Ako dosiahnem, aby moja láska k Pánovi trvala a....
• Bod 118: Svätý! Boží syn by mal preháňať v cnosti, ....
• Bod 119: Nech ťa nezahanbuje zistenie, že v srdci máš ....
• Bod 120: Pane, osloboď ma odo mňa samého!....
• Bod 121: Apoštol bez pravidelnej a systematickej modlitby....
• Bod 122: Pane, odteraz nech som iný: aby som to už nebol ....
• Bod 123: “Meus es tu” — si môj, povedal ....
• Bod 124: Nečuduj sa, keď vo svojom živote cítiš bremen....
• Bod 125: Prijímaj rady, ktoré dostaneš na duchovnom vede....
• Bod 126: Prosil si ma o radu, ako obstáť vo svojich kaž....
• Bod 127: Ak raz do duše vstúpi “nemý diabol”....
• Bod 128: Miluj a hľadaj pomoc svojho duchovného radcu. V....
• Bod 129: Nikdy sa neboj hovoriť pravdu, ale nezabudni, že....
• Bod 130: Svet žije zo lži, hoci Pravda prišla k ľuďom....
• Bod 131: Ústupky v otázkach viery by boli falošnou lás....
• Bod 132: Pokora a poslušnosť sú nevyhnutnými podmienka....
• Bod 133: Pápežovo slovo prijímaj nábožne, pokorne, vn....
• Bod 134: Miluj Rímskeho pápeža, maj ho v úcte, modli s....
• Bod 135: Pápežovi, Kristovmu vikárovi na zemi, by si mal....
• Bod 136: Nech ťa tvoje každodené uvažovanie o ťažkom....
• Bod 137: Nech je tvoja láska k Panne Márii živšia, nad....
• Bod 138: Ježiš je náš vzor: napodobňujme ho! — N....
• Bod 139: Keď rozjímaš o Vtelení, posilni vo svojej du....
• Bod 140: Ži kresťanský život prirodzene! Trvám na tom:....
• Bod 141: Keď si namyslený, keď ťa zaujíma iba tvoje os....
• Bod 142: Usiluj sa, aby “pokora rozumu” bola pr....
• Bod 143: Nech už je v tvojej blízkosti ktokoľvek, snaž....
• Bod 144: Veľké a krásne je poslanie slúžiť, ktoré n....
• Bod 145: Žiadnemu človeku nesmieš odoprieť svoje milosr....
• Bod 146: Nezabúdaj na zvyk bratského napomenutia, jasný ....
• Bod 147: Keď máš udeliť bratské napomenutie, urob to j....
• Bod 148: Ak vieš druhých milovať a túto lásku —....
• Bod 149: Posilňuj v sebe ducha obety v malých veciach z....
• Bod 150: Buď každodenne a veľkoryso ochotný radostne a....
• Bod 151: Usiluj sa, aby všade, kde si, bola aj “dobr....
• Bod 152: Dbaj na vykonávanie jedného zaujímavého umŕtv....
• Bod 153: Dobrý spôsob spytovania svedomia: — Prijal....
• Bod 154: Opakuj pravidelné a navyknuté umŕtvovania, ale....
• Bod 155: Chceš kráčať v Ježišových stopách, obliec....
• Bod 156: Svätosť je ohybná ako uvoľnené svalstvo. Ten,....
• Bod 157: Matka, neopúšťaj ma! Daj, aby som tvojho Syna h....