Josemaría Escrivá Obras
Starý Zákon
Kniha Deuteronomium
Kniha Genesis
Kniha Jób
Kniha proroka Ezechiela
Kniha proroka Izaiáša
Kniha proroka Jeremiáša
Kniha žalmov
Náreky
Pieseň piesní
Prvá kniha Samuelova
Nový Zákon
Druhý list Korinťanom
Evanielium podľa Jána
Evanielium podľa Lukáša
Evanielium podľa Marka
Evanielium podľa Matúša
List Efezanom
List Filipanom
List Galaťanom
List Hebrejom
List Kolosanom
List Rimanom
Prvý Jánov list
Prvý list Korinťanom
Prvý list Solúnčanom
Prvý list Timotejovi
Prvý Petrov list
Skutky apoštolov